Stärker ställningen i Söderhamn genom ytterligare fastighetsförvärv

Svenska Handelsfastigheter har förvärvat en handelsfastighet i Söderhamn. Fastigheten har ett attraktivt läge i E-center, sydväst om Söderhamn invid E4:an med Coop som hyresgäst.

”Förvärvet kompletterar en tidigare investering vid samma handelsplats där ICA är hyresgäst. Fördelen med det kompletterande förvärvet är att vi får två starka livsmedelsaktörer som vi tillsammans kan utveckla handelsplatsen med. Vi ser fram emot att fortsätta stärka handeln i området med vårt team”, säger Thomas Holm, vice VD vid Svenska Handelsfastigheter. 

Tillträde sker den 27 oktober 2017.

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare till köparen medan Kilpatrick Townsend har varit rådgivare till säljaren.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter
E-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se  
Tel: 070 – 943 68 00

Staffan Unge, Affärsutvecklingsansvarig Svenska Handelsfastigheter
E-post: staffan.unge@handelsfastigheter.se.
Tel: 076 –  517 27 37

Om Svenska Handelsfastigheter  
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober kl. 13.30 CET.

Svenska Handelsfastigheter
Box 5050
102 41 Stockholm
Tel: 010 10 141 00 
Fax: 010 10 140 65

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar