Svenska Handelsfastigheter avyttrar 3KR Norwegian Retail till Slate Asset Management

Report this content

Svenska Handelsfastigheter har idag tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i det norska dotterbolaget 3KR Norwegian Retail AS. Köpeskillingen uppgår till över en miljard NOK. Köparen är Slate Asset Management, en global alternativ investeringsplattform med fokus på fastigheter. Försäljningen av bolaget slutförs den 15 december 2021, då samtliga aktier överförs till köparen.

Svenska Handelsfastigheter äger genom 3KR Norwegian Retail 25 detaljhandelsfastigheter i Norge. Försäljningen av bolaget till Slate Asset Management kommer göra det möjligt för Svenska Handelsfastigheter att fokusera på sin existerande portfölj i Sverige och fortsätta sina satsningar på att utveckla och miljöanpassa den.

”Vi är mycket glada över att ha ingått avtal med vår partner Slate Asset Management avseende 3KR Norwegian Retail. Slate Asset Managements aktiva fokus på hyresgästen samt långsiktiga syn på ägande stämmer väl överens med vår syn på vad hyresgästerna kräver i framtiden. Försäljningen kommer möjliggöra för oss att fokusera på att utveckla och miljöanpassa Svenska Handelsfastigheters befintliga fastigheter i Sverige, vilket är i linje med vår strategi”, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

”Vi är glada över att kunna utöka vår närvaro i Europa genom detta förvärv. Vår praktiska approach till förvaltningen fokuserar på att skapa värde genom fastighetsmoderniseringar, hållbarhetsförbättringar och stark leasing. Vi ser betydande möjligheter att tillämpa vår strategi med denna portfölj i Norge till förmån för våra hyresgäster och våra partners”, säger Brady Welsh, grundare och partner av Slate Asset Management.

Advokatfirmaet Selmer AS, Akershus Eiendom AS samt Deloitte är Svenska Handelsfastigheters rådgivare i processen hänförlig till försäljningen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se
Tel: 070 – 697 81 70

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 12:00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Om Slate Asset Management
Slate Asset Management är en global alternativ investeringsplattform fokuserad på fastigheter. Vi fokuserar på fundamenta med målet att skapa långsiktigt värde för våra investerare och partners. Slates plattform har en rad investeringsstrategier, inklusive opportunistiska, värdeskapande, core plus och skuldinvesteringar. Vi stöds av exceptionella människor och flexibelt kapital, vilket gör att vi kan identifiera och genomföra affärer inom en rad olika intressanta investeringsmöjligheter. Besök slateam.com för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar