Svenska Handelsfastigheter bibehåller kreditbetyget BBB- (investment grade), stabila utsikter

Report this content

Svenska Handelsfastigheter bibehåller kreditbetyget BBB- med stabila utsikter. Det visar kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Ratings årliga kreditrapport.

Kreditbetyget är av så kallad investment grade-klass och grundar sig bland annat på Svenska Handelsfastigheters diversifierade fastighetsportfölj, en lång återstående genomsnittlig kontraktsperiod, hög uthyrningsgrad samt krediternas balanserade förfallostruktur.

”Det bibehållna kreditbetyget bekräftar vår finansiella stabilitet och innebär fortsatt goda möjligheter att långsiktigt finansiera oss till bra villkor på kapitalmarknaden. Bolagets arbete med att i närtid ytterligare förbättra ratingen kommer intensifieras och vi har även som målsättning att öka andelen gröna obligationer i finansieringsportföljen”, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.
 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se
Tel: 070 – 697 81 70

Om Svenska Handelsfastigheter
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar