Svenska Handelsfastigheters substansvärde per 31 december 2020

Report this content

Pressmeddelande
Stockholm den 12 januari 2021

Svenska Handelsfastigheter redovisar i dag substansvärdet per den 31 december 2020.

Det beräknade substansvärdet uppgick till MSEK 4 810 vilket innebär en ökning med 61 procent för helåret 2020 justerat för de emissioner som ägt rum under året.

Substansvärdet bygger på de värderingar av hela beståndet som genomfördes per årsskiftet. För ytterligare information om beståndet hänvisas till bokslutskommunikén för 2020 som publiceras 25 februari 2021 och som kommer att finnas tillgänglig på hemsidan www.handelsfastigheter.se 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
lennart.sten@handelsfastigheter.se
070 – 697 81 70

Om Svenska Handelsfastigheter
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021 kl. 07.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar