Tar nästa steg på tillväxtresan, förstärker organisationen med tio nya medarbetare

Report this content

Svenska Handelsfastigheter fortsätter att växa och i samband med förvärvet av fastighetsbolaget Tre Kronor i somras skapades ytterligare behov av att förstärka organisationen. Under innevarande kvartal börjar tio nya medarbetare i roller som Teknik-och hållbarhetschef, Distriktschef, Projektchef, Personalchef, Förvaltare samt Driftansvariga. Flera roller är nya då Svenska Handelsfastigheter identifierat ett behov av kompletterande kompetens i takt med bolagets tillväxt.

”Vi är glada att vi har lyckats attrahera så många nya och erfarna medarbetare till oss. Bolaget har från starten 2015 haft ett högt affärstempo och vuxit från 3 till över 14 Mdr kronor i fastighetsvärde. Vår förvaltningsorganisation har alltid jobbat nära kunden där vi skapat affärer tillsammans och det ska vi fortsätta med. Utöver fler förvaltare, så förstärks förvaltningen med driftansvariga som har fokus och kompetens inom fastighetsteknik”, säger Lennart Sten.

Svenska Handelsfastigheter är den långsiktiga fastighetsaktören som genom samverkan med ledande detaljister skapar morgondagens handelsplatser.

Johan Jarl tillträder som ny Teknik- och hållbarhetschef i september. Han jobbar idag på Vacse där han ansvarar för teknik- och energifrågor för projekt- och förvaltningsavdelningen.

Jasmine Lindkvist tillträder i september i en ny roll som Projektchef. Jasmines senaste anställning är som Anläggningschef hos Lantmännen i Helsingborgs hamnar. Hon har en bred bakgrund inom bygg- och fastighetsbranschen i olika affärsroller.

Peter Högberg tillträder i september som Distriktschef med tillhörighet i Region Syd. Peter jobbar idag på Stenvalvet och har många års erfarenhet inom fastighetsbranschen.

Kevin Bäckström tillträder i september som Förvaltare i Region Öst. Kevin jobbar idag som Fastighetschef på Thon Property.

Malin Norén har tidigare varit anställd i bolaget och hon kommer nu i september tillbaka till bolaget i rollen som Förvaltare i Region Öst. Hennes senaste anställning var hos Rico Estate Development som affärsutvecklare.

Karl Knutsson har anställts som Driftansvarig till Region Syd och börjar i september. Han kommer närmast ifrån Landskrona Fastighetsförvaltning i en roll som Teknikchef.

Anders Norin tillträder i oktober som ny Driftansvarig i region Mitt/Nord. Anders jobbar idag hos Lassila & Tikanoja med ansvar för kommersiella fastigheter hos bland annat Trophi, Storebrand m.fl.

Petra Bondesson tillträder i oktober i en ny roll som Personalchef och kommer senast från rollen som Projektledare inom Sveriges Allmännytta. Petra har även en bakgrund som HR-specialist från GE Capital.

Jörgen Larssen tillträdde under augusti som Driftansvarig i Region Öst. Jörgen kommer närmast från Lassila & Tikanoja där han ansvarat för den tekniska förvaltningen av Storebrands hotell- och handelsfastigheter.

Anne Fredriksson tillträdde under augusti som Kontorsansvarig. Anne kommer senast ifrån SOS International där hon jobbade som Receptionist.

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se     
Tel: 070 – 697 81 70

Monica Fallenius, Fastighetsdirektör Svenska Handelsfastigheter
E-post: monica.fallenius@handelsfastigheter.se
Tel: 070 – 209 01 14

Om Svenska Handelsfastigheter
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar