Tecknar avtal om förvärv av sju ICA-fastigheter

Report this content

Pressmeddelande
Stockholm den 2 juni 2022

Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal om förvärv av sju fastigheter med en total uthyrningsbar area om 11 721 kvm, varav 11 340 kvm (97%) hyrs av ICA. Fastigheterna är belägna i Ljusdal, Örebro med omnejd, Skövde och Falköping.

Styrelsen i Svenska Handelsfastigheter har beslutat om förvärv av fastigheterna som sker genom köp av aktierna i Kungstaden Fastighets AB. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 160 mkr.

”Det är glädjande att ytterligare utöka portföljen med sju välbelägna fastigheter med ICA som hyresgäst. Svenska Handelsfastigheters förvaltning har visat sig fungera synnerligen bra med ICA:s handlarägda modell där båda är ute efter att skapa morgondagens hållbara handelsplatser”, säger Jöran Rydberg, transaktions- och affärsutvecklingschef.

Fastigheterna i områdena är strategiskt belägna handelsbutiker med en uthyrningsgrad som uppgår till 100%, där ICA står för 96% av hyresintäkterna.

Tillträde beräknas ske i början av juni 2022.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Jöran Rydberg, transaktions- och affärsutvecklingschef
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
070 - 797 14 75

Thomas Holm, vVD                    

thomas.holm@handelsfastigheter.se                                             

070 - 943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar