Utökar låneram i MTN-program med 2,0 Mdr kr till totalt 5,0 Mdr kr

Report this content

Svenska Handelsfastigheter har utökat låneramen inom sitt befintliga MTN-program för upplåning i svenska kronor eller euro på den svenska obligationsmarknaden med 2,0 miljarder kronor till totalt 5,0 miljarder kronor. I samband med utökningen har även Swedbank AB (publ) anslutit sig som emissionsinstitut i MTN-programmet.

”Det stora intresset för Svenska Handelsfastigheters obligationer och framför allt gröna obligationer har föranlett bolaget att utöka rambeloppet för befintligt MTN-program. Med hjälp av hårt arbete förväntar sig Svenska Handelsfastigheter att på sikt ytterligare förbättra bolagets rating efter integration och strukturering av Tre Kronor Property Investment AB (publ)”, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

Med anledning av ökningen av rambeloppet, och Swedbanks inträde som emissionsinstitut, har styrelsen i Svenska Handelsfastigheter upprättat ett tillägg till grundprospektet som Finansinspektionen idag godkänt och registrerat. Grundprospektet samt tillägget finns tillgängliga på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt Svenska Handelsfastigheters hemsida www.handelsfastigheter.se.

Svenska Handelsfastigheter har i dag en BBB- rating från NCR.

Nordea är ledarbank för MTN-programmet och agerar tillsammans med Danske Bank och Swedbank som emissionsinstitut. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Svenska Handelsfastigheter.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
lennart.sten@handelsfastigheter.se
070 – 697 81 70

Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se  
070 – 943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021 kl. 15:20 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar