Alla är välkomna till Världens fest i Malmö

Margot Wallström, Marika Griehsel och Doreen Månsson är bara några av dem som kommer till Världens fest i Malmö den 7-9 september. Svenska kyrkan bjuder in alla som är intresserade av internationella framtidsfrågor till tre dagar av seminarier, workshops, konserter, gudstjänster och andra happenings. Målet är 3 500 anmälda deltagare vilket i så fall betyder fullsatt.

Världens fest är ett stort internationellt möte med gäster från hela världen vilket också avspeglas i programmet.
- Med Världens fest vill vi synliggöra och väcka intresse för Svenska kyrkans internationella arbete. Fokus ligger på hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och kyrkan i världen. Världens fest är öppet för alla, tanken är att både Malmöbor och tillresta från hela Sverige ska inspireras av det gedigna programmet. Det ska bli en folkfest som engagerar hela Malmö, säger Lunds stifts biskop Antje Jackelén.

Den som anmäler sig till Världens fest kan välja mellan ett 50-tal olika seminarier och workshops där ett aktivt deltagande står i centrum. Ämnena är allt från hållbar välfärd och framtidens bistånd till människohandel, praktisk religionsdialog och flyktingströmmar i världen. Kulturen har också en stor plats under festen – musik, dans och teater utlovas. Dessutom finns öppna programpunkter där ingen anmälan behövs. Till exempel blir det en stor fest på Stortorget på lördagskvällen med konsert, cirkus och manifestation, och på söndagen firas en utomhusgudstjänst på samma torg.

Komplett program, övrig information och anmälningsportal finns samlat på Världens fests egen webbplats, www.svenskakyrkan.se/varldensfest. Sista anmälningsdag är den 31 maj men anmäler man sig före den 30 april får man en specialdesignad t-shirt. Designen är framtagen av Ruba Qumsiyeh och Rula Salsa från Palestina som också har fått uppdraget att göra konstinstallationer på Världens fest.

Världens fest är Svenska kyrkans återkommande möte om internationellt arbete och har tidigare arrangerats i Linköping 2002, Västerås 2005, Åre 2007 och Växjö 2010. Årets upplaga i Malmö är ett samarbete mellan Svenska kyrkans nationella nivå, Lunds stift och Svenska kyrkan i Malmö.

För mer information
Peter Lindberg, projektledare för Världens fest, telefon 046-15 55 35, 0709-61 89 67


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift

 

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Dokument & länkar

Citat

Med Världens fest vill vi synliggöra och väcka intresse för Svenska kyrkans internationella arbete. Fokus ligger på hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och kyrkan i världen. Världens fest är öppet för alla, tanken är att både Malmöbor och tillresta från hela Sverige ska inspireras av det gedigna programmet. Det ska bli en folkfest som engagerar hela Malmö.
Biskop Antje Jackelén