Biskopen skickar ut riktlinjer om skolavslutningar i kyrkan

När det gäller skolavslutning i kyrkan finns nog ett större utrymme i lagtexten än vad som avspeglats i debatten.
Det skriver biskop Antje Jackelén i ett brev med råd och riktlinjer till församlingarna i Skåne och Blekinge med anledning av diskussionerna som regelbundet återkommer så här års.

- Det finns många goda exempel på förtroendefulla samarbeten mellan skolan och kyrkan runtom i stiftet. Det ska vi inspireras av. Samtidigt noterar jag att det finns en osäkerhet – både från skolans och från kyrkans sida – som inte blir mindre av frågans stora allmänintresse, säger biskop Antje.

I brevet betonar biskopen att det finns både goda möjligheter och goda skäl för ett konstruktivt samarbete med skolan, inte minst kring skolavslutningar.
Läroplaner för både grundskola och gymnasium lyfter fram vikten av "kunskap och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar". Det framhålls också att eleverna ska "ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner". Kort sagt, i en globaliserad värld har vi inte råd att fostra en generation religiösa analfabeter. Detta är också tydligt i FN:s barnkonvention, som starkt betonar alla barns rätt till andlig utveckling.

Biskop Antje vill också lyfta fram möjligheten att upplåta kyrkorummet till avslutning utan kyrklig ceremoni om skolan har detta önskemål.
Som vi vet har också själva kyrkorummen något att berätta. De öppnar valv bakom valv oändligt, för att använda Tranströmers ord.

Om skolan, av olika anledningar, inte ser skolavslutning i kyrkan som ett alternativ vill biskop Antje uppmuntra församlingarna till att vidareutveckla andra former av samarbete.
En del församlingar inbjuder - dem som vill - till skolavslutningsgudstjänst i kyrkan efter ordinarie skolprogram. Andra erbjuder öppna program för skolklasser med påskvandringar, etiska samtal, julsamling eller kyrksafari.

I brevet understryker biskopen betydelsen av en bra dialog mellan församlingen och skolan. Hon tar också upp att Skolverket, med rätta, betonar vikten av att alla elever ska kunna delta och känna sig inkluderande i avslutningen.

Biskop Antjes brev till församlingarna finns bifogat i sin helhet (se längst ner).

För mer information
Nina Karemo, stiftsadjunkt med ansvar för skolfrågor, telefon 046-15 55 40, 0761-18 16 29


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/lundsstift 
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 185 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Media

Media

Citat

Det finns många goda exempel på förtroendefulla samarbeten mellan skolan och kyrkan runtom i stiftet.
Biskop Antje Jackelén