Domkapitlet obehörigförklarar präst

Domkapitlet i Lunds stift har beslutat att förklara Thomas Ekelund, kyrkoherde i Skanör-Falsterbo församling, obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Det betyder att han inte längre får tjänstgöra som präst. Beslutet, som blir offentligt idag, togs på domkapitlets sammanträde den 5 juni.

Sedan i juni förra året är Thomas Ekelund satt under prövotid i tre år av domkapitlet efter att han bland annat brutit mot kyrkoordningens regler i samband med att han skulle tas emot som ny kyrkoherde i Skanör-Falsterbo. Därefter har det framförts ytterligare kritik mot Ekelund. Det har också hävdats att han genom sitt agerande bidragit till att förvärra situationen i församlingen.

Domkapitlets beslut att obehörigförklara Thomas Ekelund finns bifogat i sin helhet. 

- Det har varit en lång utredning innan domkapitlet kunde fatta det här beslutet som togs i enighet. Att en präst förlorar sin vigningstjänst är mycket ovanligt. Under den senaste 20-årsperioden har det bara hänt fyra gånger tidigare i Lunds stift, säger Anders Ploman, stiftsjurist. 

Domkapitlets beslut gäller omedelbart. Thomas Ekelund kan överklaga till Svenska kyrkans överklagandenämnd. 

Bakgrund
Den långa och segdragna konflikten i Skanör-Falsterbo församling bottnar i en strid om tillsättningen av kyrkoherdetjänsten 2008. Arbetsmiljöverket, som är inkopplat sedan 2010, har hittat stora bister i arbetsmiljön och flera anställda har lämnat församlingen. Förbättras inte arbetsmiljön kan ett vite på flera hundratusen kronor utdömas. 

Fakta domkapitlet
Domkapitlet är ett tillsynsorgan för präster och diakoner, men också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Biskopen är ordförande och domprosten vice ordförande. En präst eller diakon väljs av präster och diakoner i stiftet. Övriga fyra ledamöter väljs av stiftsfullmäktige, en av dem måste vara domare.

För mer information
Anders Ploman, stiftsjurist, telefon 046-15 55 10, 0708-81 18 64


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan 

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 185 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Citat

Det har varit en lång utredning innan domkapitlet kunde fatta det här beslutet som togs i enighet.
Anders Ploman, stiftsjurist