Mer än 4 700 vill bli förtroendevalda i Lunds stift

Mer än 4 700 unika individer finns i de 276 nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet i Lunds stift, som omfattar Skåne och Blekinge. Nomineringsgrupperna och kandidaterna är nu sökbara på kyrkovalets webbplats, www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Den 15 september röstar Svenska kyrkans medlemmar och väljer då sina representanter till församling, stift och till Svenska kyrkans nationella nivå. I Lunds stift ska drygt 2 400 mandat tillsättas.
- Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Det är glädjande att se att så många vill vara med och påverka församlingarnas arbete. Nu är det medlemmarna som röstar fram vilka förtroendevalda som ska fatta besluten, säger Anders Ploman, stiftsjurist.

Till stiftsfullmäktige, stiftets högsta beslutande organ, kandiderar 13 nomineringsgrupper. Så var det också vid valet 2009. En ny nomineringsgrupp finns dock, Kyrkans bästa i Lunds stift. Samtidigt har Ungdomslistan försvunnit. 65 platser ska tillsättas.

Sök nomineringsgrupper och kandidater
Alla nomineringsgrupper och kandidater är nu sökbara på kyrkovalets webbplats, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1013220.  
Här finns kandidaterna i samtliga församlingar och sökvägen går via stift (Lunds stift) och kommun.

Fakta om kyrkovalet
Det är kyrkoval vart fjärde år. I år kandiderar totalt cirka 33 000 unika individer till förtroendeuppdrag inom hela Svenska kyrkan. För att bli vald krävs att man tillhör Svenska kyrkan, är döpt och åldersgränsen för att väljas till ett uppdrag är 18 år. Den som kandiderar gör det för en av de nomineringsgrupper som ställer upp i valet. I Svenska kyrkan finns en rad nomineringsgrupper där en del ställer upp på alla kyrkans nivåer medan andra koncentrerar sig på lokalplanet eller stift och nationell nivå. 
Rösträtt har den som är medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Sverige och som senast på valdagen fyller 16 år. Totalt är det cirka 5,5 miljoner röstberättigade, varav ungefär 787 000 i Lunds stift.
Mer information finns på kyrkovalets webbplats, www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

För mer information
Anders Ploman, stiftsjurist, telefon 046-15 55 10, 0708-81 18 64


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan 

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 185 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Citat

Det är glädjande att se att så många vill vara med och påverka församlingarnas arbete.
Anders Ploman, stiftsjurist