Österlens unika orglar i stort behov av åtgärder

Den 4 juni besöker representanter från Lunds stift och Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge fyra kyrkor på Österlen. Syftet är att titta på några av Lunds stifts mest unika orglar och diskutera behoven av åtgärder.

Några av Lunds stifts mest unika orglar finns i kyrkorna på Österlen. Dessvärre är flera av dem ospelbara och kräver kostsamma åtgärder. Lunds stift vill tillsammans med Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge diskutera kulturhistoriska aspekter och gemensamma åtaganden. Under dagen presenteras också Lunds stifts pågående orgelinventering.

Media hälsas välkomna att närvara vid besöken den 4 juni:
Glemminge kyrka, ca klockan 10:40-11:15
Ingelstorps kyrka, ca klockan 11:30-12:00
Bromma kyrka, ca klockan 13:15-13:45
Marsvinsholms kyrka, ca klockan 14:00-14:30

För mer information:
Stiftsantikvarie Heikki Ranta, 046-15 55 06
heikki.ranta@svenskakyrkan.se

Musikkonsulent Staffan Plantin, 046-15 55 47
staffan.plantin@svenskakyrkan.se

För mer information:
Camilla Lindskog, pressekreterare Lunds stift
046-15 55 23
camilla.lindskog@svenskakyrkan.se

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Dokument & länkar