Sportlovskul med biskop Johan om allas rätt till mat

Den 25 februari kommer närmare 200 barn till Lunds domkyrka och Domkyrkoforum för att delta i Sportlovskul. Bland annat får de prata om allas rätt till mat med biskop Johan.

Hur har barn det i världen? Får alla äta sig mätta? Hur är det i Sverige? Detta är frågor som biskop Johan ska diskutera med de barn som kommer till årets Sportlovskul. Dagen börjar klockan 09.30 i Domkyrkoforum och avslutas med en mässa i Lunds domkyrka klockan 12.00.

Barnen, som är från sex år, deltar i aktiviteter på fyra stationer:
Musik
med Alexandra Myllenberg, rytmikpedagog, och Erland Sjunnesson, pianist.
Trolleri och överraskningar med magikern Douglas Nordenbelt.
Upptäcktsfärd i domkyrkan med församlingspedagogen Maria Johnsson och prästen Jonas Persson.
Biskop Johan möter barnen i samtal, värderingsövningar och utmaningar kring alla barns rätt att få äta sig mätta.

– Det uppfriskande att träffa barn för de är ofta väldigt direkta i sina frågor. De kan lära oss vuxna mycket om hur man kan tänka, säger biskop Johan Tyrberg.

Sportlovskul är ett samarrangemang mellan Lunds stift, Lunds domkyrkoförsamling och Svenska kyrkans unga i Lunds stift.

För mer information:
Jonas Persson, präst i Lunds domkyrkoförsamling.
072-985 02 91, jonas.j.persson@svenskakyrkan.se

Fakta om fastekampanjen MatRätten:
Hela 795 miljoner människor kan inte äta tillräckligt, trots att jordens resurser räcker till alla. Under fastekampanjen 2016 lyfter Svenska kyrkans internationella arbete därför en av våra grundläggande mänskliga rättigheter: Rätten till mat. Läs mer om kampanjen här: https://svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Camilla Lindskog, pressekreterare Lunds stift
046-15 55 23
camilla.lindskog@svenskakyrkan.se

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det uppfriskande att träffa barn för de är ofta väldigt direkta i sina frågor. De kan lära oss vuxna mycket om hur man kan tänka!
Biskop Johan Tyrberg