Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Report this content

Resultat för perioden 1 jan – 31 mar 2021*

  • Hyresintäkterna ökade till 28 (19) Mkr
  • Driftnettot uppgick till 24 (7) Mkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (-8) Mkr
  • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 17 (43) Mkr
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 18 (26) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,18 (0,42) kr

*Jämfört med samma period föregående år

Väsentliga händelser under perioden 1 jan – 31 mar 2021

  • Bolagets CFO avslutade sin anställning på egen begäran den 21 januari 2021. Tillförordnad CFO utsågs samma dag. 
 

VD har ordet

SVENSKA NYTTOBOSTÄDER TÄNKER INTE SOM ALLA ANDRA

Vi tror att om människor fick välja att bo med likasinnade som de delar intresse med, att inte betala för onödiga ytor, bilen och borrmaskinen så skulle de göra det. Vi tror att människor mår bättre av att ha middagssällskap ibland men även kunna stänga om sig en annan dag. Träffa den ena grannen på en fika i det gemensamma vardagsrummet och prata knyppling eller gå och träna med den andra grannen som delar din passion för yoga. Vi skapar gemensamma ytor och satsar på delade tjänster och resurser. Vi kallar det communities och det är vår absolut största satsning – för vi tror det är framtidens boende.

När ett företag behöver boende för ett speciellt projekt, där kompetens kommer spritt från Umeå till Hyderabad och teamet får möjlighet att bo tillsammans så kommer just det projektet bli mer framgångsrikt. För de kommer snabbt lära känna varandra, hitta gemensamma intressen utanför arbetet och teamet kommer kunna välja att arbeta från communityn som utgångspunkt och därmed slippa onödiga resor. Att lyckas hitta boende för det här teamet med kort varsel – det är inte lätt idag. Det är där Svenska Nyttobostäder kommer in.

På en mycket ansträngd bostadsmarknad är det vanskligt att hitta boende i Stockholmsområdet. Svenska Nyttobostäders koncentrerade portfölj med yteffektiva lägenheter som fyller de behov som människor har, är enligt oss ett nytt sätt att leva. Yteffektiva lägenheter är inte bara smart för plånboken, det är även smart för miljön – ur två synvinklar; dels det uppenbara att man undviker onödiga kvadratmeter och resor, dels ur den mentala aspekten. Om folk mår bra och trivs kommer de garanterat prestera bättre. 

Alla våra communites förses med digitala lås som förenklar den boendes vardag genom att på distans kunna släppa in städpersonalen, matleveransen eller kompisen som ska vattna när man är bortrest. Digital access innebär också att porttelefonen ersätts av mobilen som på ett tryggt sätt gör portkoder eller blippar på vift till ett minne blott. Det ökar tryggheten för alla inblandade.

I skrivande stund har fas 4 börjat vaccinera sig, därmed bör de värsta prövningarna snart vara över. Men att samhället återgår till det normala blir nog en prövning i sig – för vad är det nya normala? För vår del konstaterar jag att Covid-19 inte har ändrat den sedan tidigare stora efterfrågan på hyresbostäder i Stockholmsområdet och vi har inte tagit del av några statliga stödpaket. Generellt upplevs marknaden för denna typ av fastigheter med yteffektiva och klimatsmarta lägenheter som fortsatt god och marknadsvärdet på bolagets förvaltningsfastigheter bedöms vara intakt även beaktat den inverkan som pandemin haft på samhället och ekonomin i stort.

Vi kan summera det första kvartalet med att det fortsatt går stabilt och enligt de planer vi satte upp inför marknadsnoteringen i höstas. 

Tommy Johansson, VD
Stockholm den 25 maj 2021

 

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 25 maj 2021.

Tommy Johansson
VD
tommy.johansson@nyttobostader.se
Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Taggar: