Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Report this content

Resultat för 1 april – 30 juni 2021*

  • Hyresintäkterna ökade till 31 (21) Mkr
  • Driftnettot uppgick till 24 (18) Mkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (3) Mkr
  • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 23 (9) Mkr
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 23 (10) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,26 (0,15) kr

*Jämfört med samma period föregående år

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Årsstämma i Svenska Nyttobostäder hölls den 27 maj 2021. 

VD har ordet

Svenska Nyttobostäder – en vinnande idé

Föreställ dig att ha allt du behöver inom några minuters räckhåll. Du har dina vänner två våningar under dig. Du har en poolbil i fastighetens parkeringsgarage när du ska på utflykt. Du har gymmet, ett café och restauranger på gatuplan. I din lägenhet finns din egen tvättmaskin, säng och kök. På torsdagar levereras veckans matkasse direkt till din dörr. Varannan fredag kommer städhjälpen som hjälper dig att hålla rent. 
Välkommen till Svenska Nyttobostäders communities!

I Stockholm har det under decennier byggts alldeles för stora lägenheter, i alla fall om alla ska få plats på den ytan där den största efterfrågan funnits. Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar fastigheter med yteffektiva lägenheter, som trots sin sparsamma storlek upplevs lika rymliga som om de vore betydligt större. Med fler lägenheter på samma yta kan fler människor bo.

Våra fastigheter ligger i Stockholms kommunkationsnära lägen och det är drygt 550 meter i snitt till närmsta spårbundna station som tar en in till Stockholm city och minskar därmed behovet av egen bil.

Fastigheterna är anslutna till boendeappen Your Block. I appen kan de boende kommunicera med varandra och ansvariga fastighetsskötare samt ta del av erbjudanden om servicetjänster. Alla fastigheternas dörrar ska utrustas med digitala lås, vilket underlättar när du får besök eller behöver släppa in någon från distans – till exempel matleveransen, blomvattningen eller städhjälpen. 

I Svenska Nyttobostäders fastigheter skapas förutsättningar för delningsekonomi, som därmed blir en central funktion. Idag behöver man inte nödvändigtvis äga en egen bil eller symaskin. Genom appen kan de boende enkelt hyra en elbil från bilpoolen för de timmar eller dagar de behöver den. Delningsekonomi minskar konsumtion, utsläpp, onödiga bilkostnader och trängsel. 

Inför 2021 planerade vi för något färre tillträden och ämnade att nyttja tiden till att vidareutveckla vår idé om klimatsmarta och yteffektiva lägenheter. Ett halvår har nu gått och det blir tydligt att vi har en vinnande idé med våra communities. Samtidigt har vi vässat vår kompetens kring digitalisering och automatisering. Under hösten skalar vi upp det lyckade pilotprojektet med digitala lås.

Halvårets resultat är fortsatt stabilt
Hyresintäkterna ökade till 59 Mkr från fjolårets 40 Mkr. Driftnettot uppgick till 48 (25) Mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 10 (-5) Mkr. Svenska Nyttobostäder fortsätter sin stabila utveckling och ökningarna beror på ett större fastighetsbestånd och förfinade marginaler. Under det tredje kvartalet växer portföljen ytterligare med tillträden i Kronan i Barkarby.

Tommy Johansson, VD
Stockholm den 25 augusti 2021

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 25 augusti 2021

Tommy Johansson

VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media