Svenska Nyttobostäder tillträder 456 lägenheter

Report this content
Förvaltningsbostadsbolaget Svenska Nyttobostäder har under september tillträtt totalt 456 lägenheter fördelat på två olika fastigheter i Stockholmsområdet. Fastigheten Fyrlotsen på Lidingö omfattar 180 lägenheter. Fastigheten Kronan i Barkarbystaden består av 276 lägenheter samt gym, café, restaurang och self-storage.

Båda fastigheterna är fullt uthyrda och har tillsammans ett beräknat normaliserat driftnetto om cirka 35 Mkr årligen.
 
”Att tillträda Kronan och Fyrlotsen känns otroligt bra. Vi fortsätter planenligt vår resa mot målet om de 5 752 lägenheterna vi förvärvade i fjol och nå det normaliserade driftnettot om 600 Mkr i förvaltning år 2025. Med detta visar vi att vi följer planen som presenterades i samband med börsintroduktionen hösten 2020. Kronan blir ännu ett steg i bolagets vision om att skapa Communities, där de boende kan nyttja sociala utrymmen och gemensamma resurser.” säger Tommy Johansson, VD på Svenska Nyttobostäder.
 
Kronan har producerats och sålts av bolag inom ALM Equity-koncernen. ALM Småa Bostad stod för projektutvecklingen och 2XA Entreprenad för byggnationen. 
 
Med dessa två tillträden har Svenska Nyttobostäder nu 1 348 lägenheter i förvaltning.
Tommy Johansson
VD
tommy.johansson@nyttobostader.se
Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media