Svenska Nyttobostäder utser tillfällig CFO

Report this content

Stockholm, 20 januari 2021

Bolagets CFO Urban Eriksson har aviserat att han önskar avsluta sin anställning hos bolaget med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl. 

Bolaget har utsett Catherine Hårderup som tillförordnad CFO fr.o.m. den 21 januari 2021 till dess att en ny permanent CFO är anställd. 

Catherine är Civilekonom från Lunds Universitet med tidigare erfarenhet som bl.a. CFO inom fastighetsbranschen. 

För mer information kontakta: Tommy Johansson, VD, tel. +46 70 86 10 613
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2021 kl. 14:00.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Prenumerera