Svenska Nyttobostäder utser tillfällig CFO

Report this content

Stockholm 2021-10-08

Bolaget har valt att inte förlänga uppdraget för tillförordnade CFO Catherine Hårderup utan kommer ha en intern tillförordnad CFO via Fredrika Morén tills dess att en ny permanent CFO är anställd.

Fredrika har arbetat som redovisningschef i bolaget sedan 2019 och har tidigare varit verksam som både ekonomisk förvaltningschef och VD för Fastum UBC Förvaltning AB.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD, tel. +46 70 86 10 613


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. 15:30.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Prenumerera