Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké för år 2002 · Fortsatt påverkan av krisen i Mellanöstern · Resultat under fjärde kvartalet -3 MSEK (föregående år +3) · Svagt årsresultat före skatt i nivå med tidigare prognos -10 MSK (11MSEK) · Hela förlusten hänförbar till Medelhavstrafiken · Linjetrafiken till södra och västra Afrika samt projekttransporterna visar fortsatt god lönsamhet För ytterligare information vänligen kontakta VD Kent Flodberg eller ekonomichef Catarina Rockstrand Svenska Orient Linien AB, telefon 031-354 40 00 alternativt via e-mail: info@sollines.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT01020/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT01020/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar