Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2003 · Vinst enligt prognos 2 MSEK (föregående år förlust 1 MSEK) · Korttidsutbefraktning av tonnage och väsentligt ökad verksamhetsvolym för dotterbolaget TransProCon medförde resultatförbättring · Fortsatt låga transportvolymer till huvudmarknaderna i Medelhavstrafiken · Noteringen av bolagets B-aktie på Stockholmsbörsen upphör fr om den 10 juni 2003 För ytterligare information vänligen kontakta VD Kent Flodberg eller ekonomichef Catarina Rockstrand, Svenska Orient Linien AB, telefon 031-354 40 00 alternativt via e-mail: info@sollines.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01330/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar