Pressrelease

Uttalande med anledning av Svenska Orient Linien Intressenter AB:s erbjudande till aktieägarna i Svenska Orient Linien AB (publ) Svenska Orient Linien Intressenter har idag i ett pressmeddelande lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Svenska Orient Linien (SOL) att förvärva samtliga aktier i SOL för 7 kronor per aktie. Med anledning av detta erbjudande har de oberoende ledamöterna i SOLs styrelse, Peter Weitemeyer och Kent Flodberg, inhämtat en oberoende värdering s.k. "Fairness Opinion" från Ernst & Young AB som underlag för sin bedömning av erbjudandet. För att i framtiden kunna erbjuda konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva transporter mellan Norden och Medelhavet behöver SOL en större verksamhetsvolym och samarbete med andra operatörer. Ett sådant samarbete bör kunna bli följden av detta erbjudande då två av huvudägarna till Svenska Orient Linien Intressenter, Navalmar Transportes Maritimios och Imperial Shipping, bedriver trafik mellan Norden och Medelhavet. Mot bakgrund av detta och med stöd av den erhållna värderingen från Ernst & Young förklarar sig de oberoende styrelseledamöterna positiva till erbjudandet och rekommenderar aktieägarna i SOL att acceptera erbjudandet. Göteborg den 25 mars 2003 Svenska Orient Linien AB (publ) Styrelsen 1) För ytterligare information kontakta: Kent Flodberg, VD och Styrelseledamot, Telefon + 46 31 354 40 00 Peter Weitemeyer, Styrelseledamot, Telefon +45 35 436 200 Avser de oberoende ledamöterna, Peter Weitemeyer och Kent Flodberg. Ledamöterna Michael Kjellberg, Enrico Bogazzi och Martin Bjäringer har inte deltagit i SOLs handläggning av frågor rörande erbjudandet, inklusive denna press release. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar