Rapport från bolagsstämma

Rapport från ordinarie bolagsstämma VDs stämmotal I sitt stämmotal konstaterade VD Kent Flodberg att 2002 års förlust på 10 MSEK var helt hänförbar till Medelhavstrafiken som påverkades av krisen i Mellanöstern, medan övriga verksamheter, linjetrafiken till södra och västra Afrika samt projekttransporter visade fortsatt god lönsamhet. Transportvolymerna till huvudmarknaderna i Medelhavet är fortsatt låga under inledningen av 2003 men resultatet har kunnat förbättras under första kvartalet genom korttidsutbefraktningar och högre verksamhetsvolym i dotterbolaget TransProCon. Utvecklingen under resten av året är mycket svårbedömd men helårsresultatet bedöms bli bättre än föregående år som innebar en förlust med 10 MSEK: Val av styrelse Bolagsstämman omvalde Martin Bjäringer, Enrico Bogazzi, Kent Flodberg, Michael Kjellberg och Peter Weitemeyer till ordinarie ledamöter. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Michael Kjellberg till styrelsens ordförande. Utdelning Bolagsstämman fastställde att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002. Bemyndigande Bolagsstämman förlängde tidigare bemyndigande och bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av högst 1 miljon B-aktier med rätt för styrelsen att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Göteborg den 7 maj 2003 SVENSKA ORIENT LINIEN AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta ekonomichef Catarina Rockstrand, tfn 031 354 40 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01620/wkr0002.pdf

Dokument & länkar