Försäljningen av drivmedel sjönk under september

Den totala försäljningen av drivmedel till och med september sjönk svagt med nästan 2,5 %, gentemot samma period 2016. Försäljningen av samtliga drivmedel sjönk under september månad, medan den ackumulerade dieselförsäljningen steg något. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. 

Den totala försäljningen av drivmedel minskade de första 9 månaderna under 2017. Minskningen är ca 80 600 m3 eller ca 1 %.  

Försäljningen av bensin i september månad 2017 uppgick till ca 269 500 m3 vilket är en nedgång med ca 3,3 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 2 452 800 m3, en nedgång från föregående år med ca 102 8000 m3 eller ca 4 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Försäljningen av diesel omfattade i september månad 519 900 m3, en svag minskning med ca 0,3 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 4 373 800 m3, vilket dock är en liten uppgång på ca 0,5 % i jämförelse med föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 20 - 50 % inblandning.

E85 försäljningen sjönk även under september och uppgick till ca 3 900 m3 vilket är en nedgång med ca 28 % jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 31 800 m3, en minskning med ca 4,5 %.

Eldningsoljeförsäljningen för de första 9 månaderna uppgick till 434 500 m3. En minskning med nästan 20 %. 

Ulf Svahn VD SPBI ” Nedgången i drivmedelsförsäljningen speglar mer energieffektiva bilar där det går åt mindre med drivmedel.”

September 2017 har en färre leveransdagar än september 2016 vilket kan påverka siffrorna med upp till ca 5 %. Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera