Koldioxidutsläppen minskar svagt under 2017

Utsläppen av koldioxid från transportdrivmedel och bränslen fortsatte att minska under 2017. Främst på grund av en större användning av biodrivmedel. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Utsläppen av koldioxidutsläpp från drivmedel och bränslen under 2017 uppgick till ca 21 200 000 ton. Det är en minskning med ca 3,5 % eller 775 100 ton i jämförelse med föregående år.

Vid jämförelsen med utsläppen av koldioxid år 1971 är minskningen ca 72 % eller ca 53 883 100 ton. 

Användningen av biodrivmedel innebär en minskning av koldioxidutsläpp med ca 4 865 100 ton eller ca 19 %. Den minskningen kommer främst från den ökande användningen av HVO. 

Ulf Svahn VD SPBI ” En ökad användning av biodrivmedel och mer energieffektiva fordon bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen på nästan 20 %. Det är en viktig signal om vikten av ökad användning av biodrivmedel för att nå klimatmålen.

Alla siffror är beräknade efter bränslenas innehåll av fossilt kol. Biodrivmedel anses ha noll innehåll av fossilt kol. Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59. E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera