Starkare efterfrågan på drivmedel i juni

Den preliminära försäljningsstatistiken i juni 2020 visar en uppgång för diesel om 2 procent till 538 500 m3, jämfört med samma period föregående år. Bensinförsäljningen var i stort sett oförändrad och uppgick till 266 600 m3.

Under våren har försäljningen av drivmedel påverkats av reserestriktioner i Sverige på grund av COVID-19, men drivmedelsförsörjningen har fungerat under hela pandemin. Efter en nedgång av både diesel- och bensinvolymerna under april och maj bröts den nedåtgående trenden i juni.

- Återhämtningen under juni är ett tydligt tecken på att hjulen börjar rulla igen i Sverige. Att dieselvolymerna ökar beror på en starkare efterfrågan på drivmedel från bland annat transportsektorn och det svenska lantbruket. De i princip oförändrade bensinvolymerna visar också att Sveriges befolkning använder bilen som vanligt och kanske väljer hemester denna sommar, säger Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI).

Drivmedelsförsäljningen juni 2019/2020

Ackumulerad drivmedelsförsäljning januari-juni 2019/2020


 

  1. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden. 
  2. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och max 7 % FAME. HVO100 och ren FAME säljs i separat pump och ingår inte i de här siffrorna.

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, mobil: 070-667 06 03, e-post: johan.g.andersson@spbi.se  

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Den preliminära försäljningsstatistiken i juni 2020 visar en uppgång för diesel om 2 procent till 538 500 m3, jämfört med samma period föregående år. Bensinförsäljningen var i stort sett oförändrad och uppgick till 266 600 m3.
Twittra det här

Citat

"Återhämtningen under juni är ett tydligt tecken på att hjulen börjar rulla igen i Sverige"
Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI)