Sverige etta på riskkapital i Europa

Sverige fick under 2004 högst andel investeringar i riskkapital i förhållande till BNP i Europa. Det betyder att svenska företag fick relativt mer private equity-investeringar än företag i alla andra europeiska länder. Investeringarna i Sverige nådde 0,79 av BNP, följt av Nederländerna 0,74% och Storbritannien 0,56% av BNP, vilket kan jämföras med det europeiska genomsnittet på 0,33% Det framgår av den rapport över aktiviterna under 2004 som presenteras av den europeiska riskkapitalföreningen, EVCA, vid en pågående konferens i London. Övriga huvudpunkter i rapporten över 2004 är: • Rekordår för investeringar i riskkapital i Europa – 36,9 miljarder Euro investerades 2004 • Högsta antalet avyttringar någonsin, med industriella försäljningar i täten • Kraftig ökning av nytt kapital till venture capital-fonder

”Det här visar att svenska företag får mer kapital från riskkapitalbolag än sina kollegor i utlandet. Det är förstås roligt att Sverige hamnade på första plats, men framför allt är det viktigt för Sverige. De svenska företagen behöver både resurser och aktiva ägare för att kunna växa”, säger Tom Berggren, VD för Svenska Riskkapitalföreningen, Kapitalanskaffningen till de riskkapitalfonder som är inriktade på venture capital, dvs investeringar i tidiga skeden av företagsutveckling som sådd, start-up och expansion, ökade markant. Venture-fonderna stod för 32% av anskaffat kapital vilket är en kraftig uppgång jämfört med föregående års andel på 21%. Totalt anskaffades 27,5 miljarder Euro till de europeiska riskkapitalfonderna vilket är ungefär samma nivå som de senaste åren. ”Europa verkar nu följa efter USA där intresset för venture och teknikinvesteringar ökat kraftigt på senare år. På den svenska börsen har vi ju också sett en rejäl uppgång för teknikbolagen.I Sverige har vi också sett ett ökat intresse för investeringar i unga bolag bland privatpersoner och vi har fått flera nya privata riskkapitalbolag och affärsänglar som medlemmar i Riskkapitalföreningen,” säger Tom Berggren. I Europa gjordes fler avyttringar från riskkapitalbolag än något tidigare år, 5 917 jämfört med 5 605 föregående år. Ingångsvärdet på de investeringar som avyttrades var rekordhöga 19,6 miljarder Euro, varav industriella försäljningar dominerade med 25%, följt av låneåterbetalningar (21.3%) och börsnotering/försäljning av noterade aktier (11,8%). För Sverige har Svenska Riskkapitalföreningen även uppgifter om försäljningsvärdet vid avyttringar. Under 2004 registrerades 184 avyttringar och det sammanlagda beloppet uppgick till 25 123 Mkr. Flest avyttringar, 58 st, gjordes till industriella köpare även i Sverige, för totalt 7,7 miljarder kronor. Ytterligare upplysningar: Tom Berggren, VD Svenska Riskkapitalföreningen, 0708-600 500.

Dokument & länkar