Miljövänlig behandlingsmetod mot snytbagge testas i 2-årigt fältförsök i Finland

Report this content

Under våren 2019 planterades den första av två omgångar med conniflexbehandlade granplantor mot snytbagge på Tornators marker i södra Finland. Syftet är att undersöka behandlingsformens skyddseffekt och markberedningens inverkan. Studien är ett samarbete mellan Luke, Svenska Skogsplantor, Tornator och BCC.
 

- Försöket görs på totalt 6 objekt som valts ut därför att vi förväntar oss höga snytbaggetryck på platserna. Jämförelser görs mellan obehandlade, conniflexbehandlade och kemiskt behandlade granplantor på kontinuerligt markberedd samt omarkberedd yta. Studien görs över två år för att ge ökad kunskap om både insekts- och sorkangrepp, så kallade biotiska risker så väl och abiotiska risker i form av torka och frost med mera. I den första av två omgångar planteras 1200 av totalt 2400 plantor för utvärdering, säger Tiina Laine, forskare vid Luke, avdelningen för Skogsskötsel och fortsätter:

- Studien kommer att notera snytbaggeangrepp men också övriga orsaker för avgångar. Döda plantor kommer att grävas upp för att se om det föreligger rotangrepp av snytbagge eller svart granvivel.

Svenska Skogsplantor är Sveriges största plantproducent och positiva till fältförsöket.

- Snytbaggeangreppen är störst i södra och mellersta Sverige och i de här områdena behandlar vi ca 90 % av täckrotsplantorna med conniflexbehandling. Vi har goda erfarenheter och undersökningar visar att skyddseffekten är likvärdig med kemiska bekämpningsmedel, eller till och med bättre sett över två år. Därför har vi goda förhoppningar om liknande resultat även i Finland, säger Roger Johansson, affärsområdeschef för Svenska Skogsplantor som ingår i statliga Sveaskog.

Om Conniflex
Gransnytbaggen är ett av skogsföryngringens största problem. I Sverige är snytbaggeangreppen störst i södra och östra delarna av landet. Om snytbaggeangreppen inte hindras kan så mycket som 80 % av plantorna ringbarkas och dö.* Behandlingsmetoden Conniflex är fri från kemiska bekämpningsmedel och skyddar plantan med hjälp av sand under två växtperioder. Metoden har använts i Sverige sedan 2008 och är den mest frekvent förekommande behandlingsmetoden. Över 400 miljoner gran- och tallplantor har behandlats. I Sverige förbjuds kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge inom ramen för FSC- och PEFC-certifieringen från och med 2020.

* Siffror från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
 

För mer information, kontakta:
Johan Grönros, kundansvarig Finland, Svenska Skogsplantor, +358 407 552 897
Roger Johansson, direktör Svenska Skogsplantor, +46 70 686 18 22
Tom Jägestedt, kommunikationsansvarig Svenska Skogsplantor +46 10-544 97 30
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se


                                                                     
SVENSKA SKOGSPLANTOR är ett affärsområde inom Sveaskog. Svenska Skogsplantor är Sveriges största och ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar. Kunderna utgör stora delar av skogsnäringen i Sverige, och även skogsägare i Finland och Norge. Svenska Skogsplantor omsätter cirka 325 MSEK. Läs mer på www.skogsplantor.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Under våren 2019 planterades den första av två omgångar med conniflexbehandlade granplantor mot snytbagge på Tornators marker i södra Finland. Syftet är att undersöka behandlingsformens skyddseffekt och markberedningens inverkan. Studien är ett samarbete mellan Luke, Svenska Skogsplantor, Tornator och BCC.
Twittra det här