Svenska Skogsplantor koncentrerar skogsplantproduktionen

Report this content

Svenska Skogsplantor har för avsikt att koncentrera skogsplantproduktionen från dagens sex stycken plantskolor till fem. Detta görs för att bibehålla konkurrenskraften och för att kunna satsa på framtidens odlingsteknologi.

MBL-förhandlingar inleds därför i början av oktober om nedläggning av Älmfors plantskola utanför Edsbyn. Plantskolan har sju tillsvidareanställda medarbetare och fem visstidsanställda. Parallellt genomförs investeringar i Vibytorps och Stakhedens plantskolor för att där öka produktionen. Svenska Skogsplantors totala volym påverkas inte av förändringarna.

- Flera av våra plantskolor är i behov av större investeringar inom de närmaste åren för att bibehålla en kostnadseffektiv produktion. Genom att koncentrera investeringarna på färre enheter når vi en högre produktionseffektivitet, säger affärsområdeschef Roger Johansson.

- Jag och flera andra i ledningen har idag varit i Älmfors och träffat medarbetarna där. Det är en tuff dag för många och jag vill försäkra att vi kommer att göra vårt yttersta för att alla ska få det stöd som behövs för att hantera det besked vi i dag ger, säger Roger Johansson.

För mer information:
Roger Johansson, affärsområdeschef Svenska Skogsplantor 070-686 18 22, roger.johansson@skogsplantor.se

Tom Jägestedt, marknadsförings- och kommunikationsansvarig Svenska Skogsplantor 072-453 13 66,
tom.jagestedt@skogsplantor.se
 

Om Svenska Skogsplantor:
Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog. Svenska Skogsplantor är Sveriges största och ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar. Kunderna utgör stora delar av skogsnäringen i Sverige, och även skogsägare i Finland och Norge. Svenska Skogsplantor omsätter runt 325 mkr. Läs mer på www.skogsplantor.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar