Svenska Skogsplantor satsar på biobränsle – Kilåmons plantskola minskar fossilt CO2-utsläpp i Sollefteå med 93 procent

Report this content

Kilåmons plantskola i Näsåker, Sollefteå kommun, går över till biobränsle för värmning av de 45 miljoner plantor som årligen odlas i plantskolan. Tolv nya pelletspannor kommer minska plantskolans fossila koldioxidutsläpp med 93 procent.

Pelletssilos vid Kilomns Plantskola
Nyinstallerade pelletspannor vid Kilomåns Plantskola i Näsåker, Sollefteå.

Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, visar vägen till ett hållbart samhälle och investerar nu cirka 9 MSEK i Kilåmons plantskola för att byta ut gamla oljepannor mot 12 nya pelletspannor.

Av miljöskäl byter vi nu ut de gamla oljepannorna och ersätter dem med biobränslepannor. Vår ambition är att vara ledande och ett föredöme inom hållbart företagande och därför satsar vi på en

hållbar plantproduktion med en förnyelsebar restprodukt i form av träpellets, säger Peter Boman, platschef vid Kilåmons plantskola.

Vid Kilåmons plantskola finns sedan tidigare en panncentral som använder flis och i kombination med de nya pelletspannorna skapar detta en unik energimix med två fossilfria värmeslag.

Uppvärmningen av växthusen är det mest energikrävande i plantverksamheten och genom den hållbara uppvärmningen reduceras det fossila koldioxidutsläppet med hela 93 procent, motsvarande cirka 600 ton koldioxid per år, säger Niclas Noord, teknisk chef på Svenska Skogsplantor.

Utöver detta har plantskolan även fått två nya långnattsanläggningar om totalt 5 000 kvm. Genom att förlänga eller förkorta mörkerperioden, natten, för plantorna skapas tåligare och starkare plantor som klarar olika breddgrader.

Arbetet med biobränsleinstallationen beräknas vara färdigställt under november 2019.

För mer information, kontakta:
Peter Boman, platschef Kilåmons plantskola Svenska Skogsplantor, 072-576 39 97
Niclas Noord, teknisk chef Svenska Skogsplantor, 070-568 72 52
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

SVENSKA SKOGSPLANTOR är ett affärsområde inom Sveaskog. Svenska Skogsplantor är Sveriges största och ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar. Kunderna utgör stora delar av skogsnäringen i Sverige, och även skogsägare i Finland och Norge. Svenska Skogsplantor omsätter cirka 325 MSEK. Läs mer på www.skogsplantor.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Kilåmons plantskola i Näsåker, Sollefteå kommun, går över till biobränsle för värmning av de 45 miljoner plantor som årligen odlas i plantskolan. Tolv nya pelletspannor kommer minska plantskolans fossila koldioxidutsläpp med 93 procent.
Twittra det här

Citat

Uppvärmningen av växthusen är det mest energikrävande i plantverksamheten och genom den hållbara uppvärmningen reduceras det fossila koldioxidutsläppet med hela 93 procent, motsvarande cirka 600 ton koldioxid per år
Niclas Noord, teknisk chef på Svenska Skogsplantor