Digitalt Första maj: Ett starkare samhälle, ett starkare EU

Report this content

Socialdemokraternas EU-parlamentariker håller i år för första gången ett gemensamt digitalt tal på Första maj. Corona-krisen och hanteringen av den är naturligtvis på agendan. Samtidigt fortgår det demokratiska arbetet för ett starkare samhälle i hela Europa. Det handlar om jobben, jämställdheten och ett EU som tar ledningen i det viktiga klimatarbetet.

- Det är en tuff tid. Vi alla gör uppoffringar. Men vi kommer att ta oss igenom det om vi arbetar tillsammans. Och vi socialdemokrater vet att vi är starkare tillsammans. Vi måste samtidigt kunna blicka framåt och se till att EU tar ledningen i klimatarbetet, säger Heléne Fritzon, delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

 

* * *


   

* * *

Joanna Abrahamsson
Presschef
Mobil: +32 471 79 01 76
Epost: joanna.abrahamsson@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
sieuropaparlamentet.se
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

Taggar:

Prenumerera