Erik Bergkvist (S) tar plats i Europaparlamentets regionala utskott

Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) har utsetts till ledamot av parlamentets utskott för regionalutveckling (REGI) och i utskottet för budgetfrågor (BUDG).

- Jag har valt att arbeta med regionala frågor eftersom det är en av EU:s främsta uppgifter att se till att alla Europas regioner får en möjlighet till en bra utveckling. Ökar skillnaderna kommer spänningar och konflikter att öka, säger Erik Bergkvist.

Med sin bakgrund dels inom regionalpolitiken, dels som disputerad inom nationalekonomin vet han också att utveckling kräver ekonomiska resurser.

- Genom att även sitta i parlamentets budgetutskott får jag en helhet över både regelverk och pengar till regional utveckling, säger han.

Övriga ledamöter i den svenska socialdemokratiska delegationen tar plats i följande utskott:

Heléne Fritzon - delegationsledare och vice ordförande i den socialdemokratiska gruppen Soc&Dem, blir ledamot i jämställdhetsutskottet (FEMM) och i utskottet för kultur och utbildning (CULT) samt utskottet för industri, forskning och energifrågor (ITRE).

Jytte Guteland - ledamot i miljöutskottet (ENVI) och i utrikesutskottet (AFET).

Johan Danielsson - ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN) och i sysselsättningsutskottet (EMPL).

Evin Incir - ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) och i utskottet för utvecklingsfrågor (DEVE).

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
sieuropaparlamentet.se
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska socialdemokrater; Heléne Fritzon. Johan Danielsson, Jytte Guteland, Erik Bergkvist, Evin Incir. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 154 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera