Erik Bergkvist får uppdrag för EU:s gröna obligationer

Report this content

Mindre grönmålning och enklare att investera hållbart väntas bli två resultat när EU skapar en standard för gröna obligationer. Europarlamentariker Erik Bergkvist (S) förhandlar under hösten och vintern för den socialdemokratiska gruppen i budgetutskottet.

Gröna obligationer infördes i Sverige 2020 och har fått en  allt större betydelse i övergången till ett fossilfritt samhälle. Under 2018 meddelade EU-kommissionen att det även ska införas på EU-nivå och planen är att hela 30 procent av det massiva återhämtningspaketet på 750 miljarder euro ska finansieras genom gröna obligationer. 

- Det är helt avgörande att styra pengaflöden i en grönare riktning. Kan vi hjälpa investerare på traven ska vi göra det. Det ska vara enkelt att göra rätt och det är bra att vi gör det på EU-nivå för att knuffa EU:s finansmarknad i rätt riktning, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S).

Förslaget innebär en frivillig standard för gröna obligationer. För att räknas som grön behöver en rad krav uppfyllas. Ett nyckelkrav är att uppfylla kraven i taxonomin, EU:s klassificering av hållbara investeringar som fortfarande förhandlas i rådet. Tillsyn ska också öka och ske på EU-nivå.

- Tillsynen blir en viktig del av detta. Räknas en obligation som grön ska det även utvärderas över tid och även anpassas i takt med teknikutvecklingen. Det är också avgörande att den färdiga taxonomin blir bra, påpekar Erik Bergkvist.  

Bakgrund
Huvudutskottet för lagstiftningen i Europaparlamentet är utskottet för ekonomi och valutafrågor. Både budgetutskottet och miljöutskottet kommer med åsiktsrapporter. Erik Bergkvist kommer att leda socialdemokraternas arbete med rapporten i budgetutskottet.

Lisa Erkander, pressekreterare
Mobil: +32 475 55 06 79
E-post: lisa.erkander@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
sieuropaparlamentet.se
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

Prenumerera

Media

Media