Evin Incir (S) blir Europaparlamentets huvudförhandlare för Palestinafrågan

Report this content

Den svenska socialdemokraten Evin Incir har utsetts till huvudförhandlare för Palestinafrågan i Europaparlamentet. Beslut idag.

- Det är ett stort och viktigt uppdrag som jag fått på mitt bord, säger Europaparlamentariker Evin Incir i en första kommentar efter att nyheten tillkännagivits.

- Det finns ett stort antal problemområden som vi måste adressera så snart som möjligt. Det handlar bland annat om att få slut på ockupationen av Palestina och om respekten för demokrati, rättsstatens principer och grundläggande rättigheter, säger Evin Incir.

- Jag stöder den svenska regeringens hållning om en tvåstatslösning. Ska vi komma vidare, är det av största vikt att vi kan garantera en fredlig lösning. Som ett första steg borde EU-länderna erkänna Palestina enligt 1967 års gränser och internationell rätt måste respekteras av både Israel och Palestina, fortsätter Evin Incir.

- Tiden går, människor på båda sidor av taggtråden och murarna lider. Vi måste komma framåt i frågan och finna lösningar som kan accepteras av de berörda parterna. Det är dags för att intensifiera arbetet för fred och demokrati i mellanöstern, avslutar Evin Incir (S).


FAKTA
Evin Incir är socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet sedan juli 2019. Hon har följande uppdrag i parlamentet: utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE), utskottet för utvecklingsfrågor (DEVE) och utskottet för utrikesfrågor (AFET). Därtill är hon vice ordförande i både Palestinadelegationen och den interparlamentariska anti-rasismgruppen (ARDI) samt sitter i EU-Turkiet-delegationen.

Evin Incirs hjärtefrågor är demokrati, rättsstatsprinciperna och mänskliga rättigheter. Hon är särskilt aktiv i frågor om jämställdhet, jämlikhet och anti-rasism.
 

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
sieuropaparlamentet.se
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

Prenumerera