Johan Danielsson - Viktig delseger i kampen mot cancer på jobbet

Report this content

”I EU dör 10 personer i timmen av cancer de fått genom att exponeras för farliga ämnen eller hantera farliga mediciner på jobbet. Det är dödsfall vi kan förhindra”, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S), ansvarig förhandlare för socialdemokraterna i Europaparlamentet. 

I höstas presenterade EU-kommissionen ett förslag till uppdatering av lagstiftningen som skyddar arbetstagare från att få cancer på arbetsplatsen.- Det var ett välkommet förslag men det var inte tillräckligt långtgående. Vi behöver vara mer ambitiösa och därför är det glädjande att det ansvariga parlamentsutskottet nu ställt sig bakom alla de krav vi drev i valrörelsen.

Europaparlamentets sysselsättningsutskott ställde sig idag bland annat bakom krav på:

•         Strängare regler för reproduktionsstörande ämnen på arbetsplatsen

•         Att lyfta in flera cancerframkallande ämnen i lagstiftningen samt skärpa existerande gränsvärden.

•         Att farliga mediciner lyfts in i lagstiftningen för att skydda arbetstagare i hälso- och sjukvården.

•         Att lagstiftningen ska inkludera så kallad kombinerad exponering. Om du utsätts för flera skadliga ämnen på din arbetsplats ska summan av den exponeringen du utsätts för regleras för att minska risken för cancer och ämnen som försvårar möjligheten att få barn.

- Det här var ett viktigt vallöfte som jag jobbat hårt för att förverkliga. Med skärpta regler kan vi rädda tusentals liv varje år. Det är hög tid att vi sätter stopp för den arbetsrelaterade cancern, säger Johan Danielsson

 

Fakta
 

I Europa dör 100 000 människor varje år av cancer som orsakats av farliga ämnen och mediciner på jobbet. Det är 10 personer i timmen.

I enbart hälso- och sjukvårdssektorn är nästan 13 miljoner löntagare exponerade för hälsofarliga medicinska produkter. Det handlar inte minst om cytostatika som används vid cancerbehandling. Studier visar att personer som jobbar inom sjukvården och hanterar cytostatika har tre gånger så hög sannolikhet att utveckla mer svårartad cancer. Missfallsrisken är också dubbelt så stor för sjuksköterskor som exponeras för dessa läkemedel.

Nästa steg i behandlingen av EU-kommissionens förslag är att Europaparlamentet och Ministerrådet inleder förhandlingar.


Robin Wäsche

Pressofficer for MEP Johan Danielsson

European Parliament

Swedish Social Democrats

Mobile +32 474 5673 13


Robin.waesche@europarl.europa.eu

https://sieuropaparlamentet.se/

Prenumerera