Jytte Guteland (S) fortsätter i Europaparlamentets miljöutskott

Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) har utsetts till ledamot i parlamentets utskott för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och  i utrikesutskottet (AFET).

- Den enskilt viktigaste utmaningen inom miljö- och klimatområdet är det fortsatta arbetet med att stärka EU:s klimat- och energilagstiftning, så att den läggs i linje med Parisavtalets mål, säger Jytte Guteland.

Hon pekar också på utarmningen av den biologiska mångfalden och vikten av att skapa en giftfri miljö, med ett fullgott skydd mot farliga ämnen för såväl människors hälsa som för naturen.

Jytte Guteland tar även plats i utskottet för utrikesfrågor (AFET).

- Miljö och klimatfrågorna är till sin natur gränsöverskridande och därför är det en styrka att knyta samman de båda områdena, säger hon.

Övriga ledamöter i den svenska socialdemokratiska delegationen tar plats i följande utskott:

Heléne Fritzon - delegationsledare och vice ordförande i den socialdemokratiska gruppen Soc&Dem, blir ledamot i jämställdhetsutskottet (FEMM) och i utskottet för kultur och utbildning (CULT) samt utskottet för industri, forskning och energifrågor (ITRE).

Johan Danielsson - ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN) och i sysselsättningsutskottet (EMPL).

Erik Bergkvist - ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI) samt i budgetutskottet (BUDG).

Evin Incir - ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) samt i utskottet för utvecklingsfrågor (DEVE).

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
sieuropaparlamentet.se
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska socialdemokrater; Heléne Fritzon. Johan Danielsson, Jytte Guteland, Erik Bergkvist, Evin Incir. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 154 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera