Jytte Guteland förhandlar EUs utsläppshandel

Report this content

Nu står det klart att Jytte Guteland (S) får ett tungt uppdrag i förhandlingarna om EU:s utsläppshandel (EU-ETS). Hon kommer att företräda den socialdemokratiska gruppen (S&D) när Europaparlamentets miljöutskott, som har huvudansvaret, ska behandla frågan.

- Utsläppshandeln är EU:s viktigaste klimatverktyg - den reglerar sektorer som står för nästan 40 procent av EU:s totala utsläpp. Vi måste ha en rättvis klimatomställning, de som släpper ut mest ska också bidra mest. Jag kommer driva att antalet utsläppsrätter som finns på marknaden ska minska i snabbare takt och att det måste bli ett stopp för den fria tilldelningen av utsläppsrätter, säger Jytte Guteland (S) Europaparlamentariker.

Under förra mandatperioden, år 2016 gjordes också en revidering av utsläppshandeln, då hade Jytte Guteland samma förhandlingsuppdrag. De slutade i en uppgörelse som minskade utsläppen motsvarande som om Sverige skulle ha haft nollutsläpp under 50 år. Priset för utsläppsrätter ligger just på rekordnivåer på 53 euro per ton.

- Även om vi fick till en skärpning av utsläppshandeln tidigare så är det tydligt att det inte räcker. Under allt för långt tid har det varit för billigt att släppa ut, vi måste öka i både takt och ambition för att ligga i linje med klimatmålen. Sektorer som sjöfarten måste inkluderas och flyget måste ta ett större ansvar för sina utsläpp. Intäkterna från utsläppshandeln bör dessutom användas till en rättvis klimatomställning, säger Jytte Guteland (S).

Kommissionens förslag kommer att presenteras efter klockan 12 idag. Tillsammans ingår EU-ETS i Kommissionens stora klimatpaket som syftar till att uppdatera all relevant lagstiftning i linje med det nya utsläppsmålet på minst 55 - närmare 57 procent till år 2030 som fastslogs i den nyligen antagna klimatlagen för EU. 

Albin Nordin
Pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: albin.nordin@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
sieuropaparlamentet.se
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

Prenumerera