Jytte Guteland rankas som den näst mest inflytelserika klimatpolitikern i EU

I en ny sammanställning som VoteWatch Europe har gjort över politiskt inflytande när det kommer till EUs miljö- och klimatpolitik kommer Jytte Guteland (S) på andra plats av alla Europaparlamentariker. Toppar listan gör Bas Eickhout, en grön ledamot från Nederländerna.

- Jag har jobbat hårt för att få inflytande när det gäller EU:s miljö- & klimatarbete och det är förstås jätteroligt att det uppmärksammas. Jag kommer använda det inflytandet för att driva på för en mer ambitiös politik på dessa områden, säger Jytte Guteland (S) Europaparlamentariker. 

Den höga placeringen motiveras med att Jytte Guteland är samordnare för den socialdemokratiska gruppen i miljöutskottet och hennes nuvarande uppdrag som ansvarig för EUs klimatlag. Det lyfts även fram att hon tidigare förhandlat tung klimatlagstiftning som utsläppshandeln (ETS) och att hon har ett brett nätverk och bred erfarenhet av frågorna.  
Hela undersökningen och motiveringen: https://www.votewatch.eu/blog/influence-index-2020-top-influential-meps-on-eus-environmental-policy

Albin Nordin
Pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: albin.nordin@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
sieuropaparlamentet.se
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska socialdemokrater; Heléne Fritzon. Johan Danielsson, Jytte Guteland, Erik Bergkvist, Evin Incir. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 148 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera