Ny plenarsession i Strasbourg

Report this content

Sista sessionen innan semestrarna - denna gång på plats i Strasbourg även om det fortfarande är en s.k. hybridvariant, dvs voteringarna görs digitalt.

Eftersom vi är mitt i pandemin ännu, har vi ingen pressträff på plats i Europaparlamentet. Istället kommer här en kort information om våra viktigaste frågor.

 • EU covid certifikat – Intygen är nu på plats och vaccintillgången stor i medlemsstaterna. En växande utmaning är i länder där befolkningen inte vaccinerar sig. Här måste medlemsstaterna ta sitt ansvar och säkerställa att vaccineringstakten ökar.
   
 • Slovenska ordförandeskapet i EU / President Jansa går på kollisonskurs med EU, i och med sin tydliga liering med Ungerns Orbán.
   
 • Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) - dvs EU:s finansieringsinstrument för investeringar inom transport, energi och digital infrastruktur. Budget 2021-2027 ökar från förra perioden, vilket gör att fler svenska projekt kan ansöka om medfinansiering.
   
 • Den sociala dimensionen inom flygbranschen 
   
 • Resolution om frisläppandet av den dödsdömde svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Dialali från iranskt fängelse.
   
 • Debatt kring användandet av djurförsök i forskning och utbildning.
   
 • Votering om förhandlingsmandatet när det gäller riktlinjerna för EU:s miljöpolitik till 2030, som ska säkerställa att vi kan leva inom de planetära gränserna.
   
 • Skydda rättsstaten: Utvärdering av EU-kommissionens arbete med att ta fram riktlinjer för villkorad utbetalningen av EU-medel med respekt för rättsstatens principer.
   
 • Resolution om det uppdaterade europeiska forskningsområdet (ERA) med fokus på spetskompetens inom vetenskaplig forskning.
   
 • Turkiet / förtrycket av oppositionen, särskilt HDP.
   
 • EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s Magnistsky lag).
   
 • Tillfälligt undantag från direktiv 2002/58/EG för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet.
   
 • Situationen i Tigray / Etiopien.

* * *

KONTAKT

Tf presschef och på plats i Strasbourg är Lars Hagberg.

Mobiltelefon: +32 495 34 60 10
E-post: lars.hagberg@ep.europa.eu

* * *

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
sieuropaparlamentet.se
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

Prenumerera