Nimex AB - ny medlem!

Nimex AB i Mullsjö är nya medlemmar i Svenska Solskyddsförbundet.

Vi har glädjen att välkomna Nimex AB i Mullsjö som nya medlemmar i Svenska Solskyddsförbundet.

"Nimex AB har sitt ursprung från i början av 80-talet och är idag ett av Nordens ledande tillverkare av in- och utvändiga solskyddsprodukter.
Produktion, produktutveckling och komponenttillverkning sker främst i de ca 10 000 m2 stora faciliteterna i Mullsjö. Anläggningen innefattar även utbildningslokaler och en 700m2 stor utställning.
Försäljning i Sverige sker under varumärket ELISSI via återförsäljare och franchisekedjan SunOff.

Omsättning inklusive SunOff ligger på ca 150Msek och har ca 100 anställda.

Sedan 2018 är Vestamatic Scandinavia AB (motorer och styrsystem) en del av Nimex AB.
Bolaget äga av Tomas Bäckman och Mattias Klasson"

Nimex finns på Fabriksgatan 1, 565 22 Mullsjö.
Telefon: 0392-38700, Hemsida: www.nimex.se, E-post: info@nimex.se

Vi hälsar dem varmt välkomna!

Svenska Solskyddsförbundet

Fredriksbergsvägen 1

521 47  FALKÖPING

Mobil: 0705 - 822 424

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 100 medlemsföretag (2018) från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

Taggar:

Om oss

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 95 medlemsföretag (2016) från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Förbundet arbetar med övergripande branschfrågor, bedriver kurs- och utbildningsverksamhet och stöttar olika former av forskning kring solskydd. Det senare gäller inte minst utbildningen till diplomerad solskyddstekniker, som ges i nära samarbete med högskolan Mälardalens Högskola i Västerås. Dessutom är förbundet aktivt i kommittéer och arbetsgrupper inom olika svenska och internationella organisationer i syfte att därigenom både kunna företräda branschen och fungera som branschens ”språkrör” i dessa sammanhang. Förbundet fungeraräven som rådgivande organ i samråd med t.ex.konsumentorganisationer vid olika typer av tvister mellan till exempel återförsäljare och kund. Förbundet ställer mycket höga krav på både redan anslutna företag och på sådana som ansöker om medlemskap. Medlemmarna ska inte bara ha nödvändiga kunskaper om solskydd och solskyddsprodukter,utan också ha gott renommé och ordnad ekonomi. Medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet är en kvalitetsstämpel och kunder och konsumenter ska känna att det är tryggt och säkert att anlita medlemsföretag. Unik 3-årig garantiEtt direkt och handfast stöd i denna kvalitetssträvan är den unika 3-åriga garanti som alla privatkunder kan teckna när de handlar av ett företag som är medlem av Svenska Solskyddsförbundet. Genom denna garanti är köparen försäkrad om att till exempel få fel och brister avhjälpta även om säljaren av någon anledning inte kan fullgöra sina förpliktelser. Sammanfattningsvis är Solskyddsförbundets fem hörnstenar att:• bedriva forskning inom solskydd• bedriva högskoleutbildning till solskyddstekniker• fortlöpande utbilda våra medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik • sakligt och konkret marknadsföra solskydd • erbjuda konsumenterna en unik garanti

Dokument & länkar