Solskyddsappen - nu även på Google play!

Solskyddsappen har sedan i februari funnits tillgänglig för alla som har en iPhone eller iPad och finns nu också tillgänglig för nedladdning för Androida telefoner från Google play.

Svenska Solskyddsförbundet vill ligga i framkant när det gäller kommunikation och information från solskyddsbranschen och har utvecklat den första heltäckande applikationen som innehåller information om och från Solskyddsförbundet och dess medlemsföretag.
Solskyddsappen vänder sig till alla som är intresserade av solskydd och som vill veta mer om dess fördelar när det gäller en behagligare innemiljö och möjlighet till energibesparing året runt. I appen presenteras samtliga våra medlemmar, både återförsäljare och grossister/leverantörer, som löpande informerar och tipsar om produktnyheter och det mesta som har med solskydd att göra. Dessutom hittar du genom kartfunktionen till din närmaste solskyddsbutik. Från Svenska Solskyddsförbundet presenterar vi löpande bransch- och förbundsrelaterade nyheter
Solskyddsappen utvecklas och produceras i samarbete med Appendit AB, www.appendit.se.

Svenska Solskyddsförbundet

Sankt Olofsgatan 41

521 35  FALKÖPING

Tel: 0515 - 105 54

Fax: 0515 - 105 03

Mobil: 0705 - 822 424

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom olskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 90 medlemsföretag (2013) från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

Taggar:

Om oss

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 95 medlemsföretag (2016) från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Förbundet arbetar med övergripande branschfrågor, bedriver kurs- och utbildningsverksamhet och stöttar olika former av forskning kring solskydd. Det senare gäller inte minst utbildningen till diplomerad solskyddstekniker, som ges i nära samarbete med högskolan Mälardalens Högskola i Västerås. Dessutom är förbundet aktivt i kommittéer och arbetsgrupper inom olika svenska och internationella organisationer i syfte att därigenom både kunna företräda branschen och fungera som branschens ”språkrör” i dessa sammanhang. Förbundet fungeraräven som rådgivande organ i samråd med t.ex.konsumentorganisationer vid olika typer av tvister mellan till exempel återförsäljare och kund. Förbundet ställer mycket höga krav på både redan anslutna företag och på sådana som ansöker om medlemskap. Medlemmarna ska inte bara ha nödvändiga kunskaper om solskydd och solskyddsprodukter,utan också ha gott renommé och ordnad ekonomi. Medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet är en kvalitetsstämpel och kunder och konsumenter ska känna att det är tryggt och säkert att anlita medlemsföretag. Unik 3-årig garantiEtt direkt och handfast stöd i denna kvalitetssträvan är den unika 3-åriga garanti som alla privatkunder kan teckna när de handlar av ett företag som är medlem av Svenska Solskyddsförbundet. Genom denna garanti är köparen försäkrad om att till exempel få fel och brister avhjälpta även om säljaren av någon anledning inte kan fullgöra sina förpliktelser. Sammanfattningsvis är Solskyddsförbundets fem hörnstenar att:• bedriva forskning inom solskydd• bedriva högskoleutbildning till solskyddstekniker• fortlöpande utbilda våra medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik • sakligt och konkret marknadsföra solskydd • erbjuda konsumenterna en unik garanti

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar