Friluftsdagar gynnar personalhälsan

Report this content

Den nationella satsningen på Friluftslivets år 2021 uppmärksammar, med start i april, vikten av och fördelarna med friskvård och friluftsdagar på arbetsplatsen. För att underlätta för arbetsgivare att planera in en dag i naturen för personalen har en handledning tagits fram med tips och råd på hur de kan gå tillväga, samt information om hur en utedag kan arrangeras utifrån de aktuella restriktionerna för sammankomster.

Handledning för friluftsdagar på arbetsplatsen har tagits fram inom ramen för samverkansprojektet Luften är fri, som drivs av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och finns att ladda ner på luftenarfri.nu/sveriges-friluftsdag. 

Omkring fem miljoner vuxna arbetar – en majoritet av oss inomhus och med stillasittande uppgifter. Stress och depression är de största orsakerna till sjukskrivningar och i genomsnitt sitter vuxna svenskar ner nio timmar om dagen. 

Genom att arbetsgivare erbjuder friluftsdagar till sina anställda och har friskvårdsplaner som inkluderar vistelse i naturen blir arbetsplatsen mer attraktiv och gynnar personalhälsan. Mycket tyder på att utomhusvistelse under arbetsdagen leder till större kreativitet, bättre fokus och sammanhållning. Utöver det finns det positiva kostnadseffekter. 

”Ökad fysisk aktivitet i arbetslivet kan vara en kostnadseffektiv insats eftersom forskning visar att sjukfrånvaro minskar och produktivitet ökar", säger Johan Faskunger, fil. dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap med inriktning på beteendeförändring. "För varje satsad krona, ger friluftsliv på arbetsschemat ungefär fem kronor tillbaka", fortsätter han. 

Friluftsdagar eller friskvård utomhus behöver varken vara dyrt eller krångligt och kan anpassas till arbetsplatsens egna förutsättningar. Det kan vara allt från att förlägga kickoff eller planeringsdagar i naturen, walk and talk-möten eller erbjuda friskvårdstimmar som anställa enskilt kan tillbringa utomhus. En friluftsdag skapar möjlighet till kompetensutveckling och lärande, om natur och klimat till exempel, frågor som kan kopplas till organisationens hållbarhetsarbete.  

”Vi vill uppmana fler arbetsgivare att införa friluftsliv på a,rbetsschemat och det finns inga ursäkter, när de positiva effekterna är så tydliga och det finns så många möjligheter att göra det på" säger Annika Ismarker som är projektledare för Luften är fri. 

Fem fördelar med friluftsdag på jobbet:

  1. Motverkar stress
  2. Främjar återhämtning
  3. Minskar sjukfrånvaro & ökar produktivitet
  4. Bidrar till stärkt kreativitet & koncentrationsförmåga
  5. Skapar förutsättningar för ökad naturförståelse 

Länkar
Handledning för friluftsdag på jobbet
luftenarfri.nu/sveriges-friluftsdag
Inbjudan till webbinarium 14 april

Kontakt:
Annika Ismarker, 070-857 57 29, annika.ismarker@svensktfriluftsliv.se
Johan Faskunger, 070-272 33 99, johan.faskunger@svensktfriluftsliv.se

Om projektet
Luften är fri – Friluftslivets år 2021 är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv som drivs av Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket och syftar till att få fler att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Varje månad lyfts olika aspekter av friluftsliv. Friluftslivets år är ett rikstäckande projekt med mer än 100 olika aktörer involverade – myndigheter, kommuner, ideella organisationer och privata aktörer. Mer information finns på www.luftenarfri.nu.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Den nationella satsningen på Friluftslivets år 2021 uppmärksammar, med start i april, vikten av och fördelarna med friskvård och friluftsdagar på arbetsplatsen. En handledning för arbetsgivare har tagits fram med tips och råd på hur de kan gå tillväga, samt information om hur en corona-anpassad friluftsdag kan utformas
Twittra det här

Citat

”Ökad fysisk aktivitet i arbetslivet kan vara en kostnadseffektiv insats eftersom forskning visar att sjukfrånvaro minskar och produktivitet ökar. För varje satsad krona, ger friluftsliv på arbetsschemat ungefär fem kronor tillbaka.
Johan Faskunger, fil. dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap med inriktning på beteendeförändring.