Friluftslivet särskilt viktigt under 2021 där statsanslaget fördelas i ett bredare spektrum!

Report this content

Fördelningen av statens medel till Friluftsorganisationerna är nu klar. 23 friluftsorganisationer delar år 2021 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 27,4 miljoner kronor till organisationsbidrag och 20,4 miljoner kronor till verksamhetsbidrag (projekt).

Under året har Sverige drabbats av pandemin som så många andra länder och naturen och friluftslivet har haft en särskild viktig funktion under året som varit och också under kommande året. Friluftsorganisationernas arbete att ta ut barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper ut i naturen är viktigt för folkhälsan!

- Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Totalt inkom 72 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt 68 MSEK, varav 31 MSEK i organisationsbidrag (17 ansökningar) och 37 MSEK i verksamhetsbidrag (55 ansökningar). Översökningsgraden var nästan 50 procent.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.Sammanfattning av fördelning av medel, nedan. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.Här redovisas i sammandrag beslutet om fördelning av 2021 års anslagsmedel fattat av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté. Protokollet i sin helhet finns att tillgå på www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Organisationsbidrag per organisation, kr                                                                                                     
Cykelfrämjandet                                                                                                                     450 000
Friluftsfrämjandet                                                                                                              9 850 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet                                                                                         225 000
Sportfiskarna                                                                                                                       5 370 000
Svenska Båtunionen                                                                                                              625 000
Svenska Fjällklubben                                                                                                            120 000
Svenska Folksportförbundet                                                                                                110 000
Svenska Frisksportförbundet                                                                                              130 000
Svenska Islandshästförbundet                                                                                            130 000
Svenska Jägareförbundet                                                                                                    850 000
Svenska Kennelklubben                                                                                                       825 000
Svenska Kryssarklubben                                                                                                      590 000
Svenska Livräddningssällskapet                                                                                     1 890 000
Svenska Turistföreningen                                                                                                2 540 000
Svenskt Friluftsliv                                                                                                              3 700 000
Summa organisationsbidrag:                                                                        27 405 000

 

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr      
Cykelfrämjandet                                                                                                                  1 250 000    
Friluftsfrämjandet                                                                                                                 950 000
Korpen Svenska motionsidrottsförbundet                                                                       947 000
Riksförbundet Sveriges 4H                                                                                               1 075 000                      
Scouterna                                                                                                                              2 159 000 
Sportfiskarna                                                                                                                       4 700 000
Svenska Brukshundsklubben                                                                                            1 150 000
Svenska Frisksportförbundet                                                                                                49 000
Svenska Kanotförbundet                                                                                                  1 060 000
Svenska Klätterförbundet                                                                                                 1 200 000
Svenska Kryssarklubben                                                                                                       770 000
Svenska Livräddningssällskapet                                                                                      3 195 000
Svenska Naturskyddsföreningen                                                                                        975 000
Svenska Orienteringsförbundet                                                                                         900 000        
Summa verksamhetsbidrag:                                                                          20 380 000

Svenskt Friluftsliv företräder, samlar och stöttar de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter. Svenskt Friluftsliv företräder en av Sveriges största folkrörelser med 26 ideella friluftsorganisationer som tillsammans har ca 1,6 miljoner medlemskap, varav ca 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala och regionala föreningar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar