Glädjande att Norden äntligen fått en gemensam plattform för friluftsliv!

Report this content

Nordiska Rådet tog enhälligt på onsdagskvällen en gemensam handlingsplan för friluftsliv. Handlingsplanen innebär samarbete mellan länderna med bland annat fokus på gemensamma insatser inom friluftslivsforskning, hur vi kan öka undervisningen ute i naturen, hur stadsplanering och tätortsnära natur kan i större utsträckning bestämmas av medborgarna, men också utmaningen med naturturism och det faktum att allt fler är ute i naturen.

Allemansrättens roll i Norden får också i och med denna handlingsplan högre prioritet!

- Det är ett otroligt bra beslut! Att allemansrätten stärks just nu känns viktigt! Friluftsliv och folkhälsa hänger också starkt samman - det är bra att vi samarbetar över gränserna inom det området. Beslutet kommer också att innebära att ideella friluftsorganisationer får ett tydligare stöd i sitt dagliga arbete i och med denna gemensamma handlingsplan, säger Susanne Söderholm vice ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Nordiska Rådet kommer också att arbeta för ett Friluftslivets år i hela Norden. Det kommer att än mer sätta friluftslivet på den politiska dagordningen.

Norska Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell har varit central för att få den nordiska handlingsplanen på plats. Asphjell menar att friluftslivet kommer att spela en viktig roll under de kommande åren och understryker att handlingsplanen också kommer att vara kopplat mot FNs hållbarhetsmål.

-  Vi ser tydligt mervärdet av det arbete som friluftsorganisationerna gör. Friluftslivet är mycket viktiga som kulturbärare i Norden och viktiga för folkhälsoarbetet. Friluftslivet engagerar tvärs igenom generationer, kulturer och etniciteter, säger Asphjell.  

I Sverige har ledamöterna i Nordiska Rådets svenska delegation under lång tid engagerat sig för handlingsplanen.

- Beslutet som Nordiska Rådet tagit visar att friluftsliv är viktigt för oss nordbor - även om naturen i sig skiljer sig åt i våra olika länder. Beslutet visar att vi vill stå fram som en enad kraft och gemensamt främja friluftslivet! säger Kjell-Arne Ottosson (KD) ledamot i Nordiska Rådet.

För mer information kontakta

Ulf Silvander
generalsekreterare Svenskt Friluftsliv
070-433 51 47

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,6 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 9 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter. 

Prenumerera