Kristdemokraterna har förstått värdet av att förbättra villkoren för friluftslivet

Kristdemokraterna presenterar i sin rapport, Civilsamhällets betydelse för framtidens Sverige, hur friluftslivets organisationer också bör omfattas av idrottens förmånliga regler om socialgivaravgifter. Det är oerhört positivt att ett av regeringspartierna nu är villiga att ta steget mot ett mer rättvist system alldeles oavsett om man är en friluftsorganisation eller en idrottsförening.

- Det är mycket klokt av Kristdemokraterna. Våra medlemsorganisationer har länge levt under oket av orättvisa skatteregler. Det är därför mycket välkommet att ett av regeringspartierna tar ett sådant initiativ, säger Stefan Nyström, Ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Medlemsförbunden inom Riksidrottsförbundet åtnjuter idag ett undantag i Socialavgiftslagen och behöver inte betala sociala avgifter upp till ett halvt basbelopp (ca 22 000 kronor/år) för sina utövare och domare m.fl. Medlemsförbunden inom Svenskt Friluftsliv åtnjuter inte samma undantag och betalar socialavgifter om ersättningarna överstiger 999 kronor/år.

- Det sker alltså en skattemässig diskriminering av våra förbund.  Det är både logiskt och rimligt att även våra förbund och dess nästan två miljoner medlemmar ska ha rätt till nedsatta sociala avgifter. Det visar att regeringen menar allvar med att de stödjer det ideella friluftslivet och intentionerna i deras egen friluftspolitiska proposition från 2010. Nu återstår bara att regeringen genomför Kristdemokraternas förslag praktiken, säger Ulf Silvander, Generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För ytterligare information
Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv, 070-844 88 75

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är mycket klokt av Kristdemokraterna. Våra medlemsorganisationer har länge levt under oket av orättvisa skatteregler. Det är därför mycket välkommet att ett av regeringspartierna tar ett sådant initiativ.
Stefan Nyström, Ordförande för Svenskt Friluftsliv