Nationell samverkan för mer utomhusvistelse i skolan

Report this content

Den nationella satsningen på Friluftslivets år 2021 uppmärksammar vikten av och fördelarna med friluftsdagar och utomhuspedagogik i skolan. Myndigheter, kommuner och ideella organisationer i samverkan med Svenskt Friluftsliv går nu ihop för att stötta skolor under hela året, med start i april. 

En skolportal har tagits fram inom ramen för samverkansprojektet Luften är fri, som drivs av Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. Skolportalen finns på luftenarfri.nu/skolan och innehåller forskning, undervisningsmaterial och lärarstöd för att underlätta utomhusundervisning i skolan.  

Varje vardag går omkring två miljoner barn och ungdomar till förskolor, skolor eller gymnasieskolor runt om i landet. Barn spenderar 20 000 timmar i förskola och skola innan gymnasieåldern. Hur undervisningen bedrivs påverkar självfallet eleverna.  

”Forskning visar att uteundervisning kan ha en lång rad positiva effekter, till exempel ökad inlärning, främjad kognitiv förmåga, höjd koncentration, förbättrat minne och ökad studiemotivation, utöver att öka fysisk aktivitet, stärka benstommen, förbättra sömn och motorik", säger Johan Faskunger, fil. dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap med inriktning på beteendeförändring.

Friluftsdagar, uteundervisning och lek och rörelse på skolgårdar är viktiga pusselbitar i att lära barn och ungdomar att uppskatta naturen och se värdet i att vistas i den. Trots dessa starka bevis, bedrivs en stor majoritet av undervisningen inomhus och trösklarna för att anordna friluftsdagar är höga. Det finns stöd för friluftsdagar i läroplaner, men sedan kravet försvann har friluftsdagarna drastiskt minskat. Det vill samverkansprojektet Luften är fri ändra på. Satsningen syftar till att få fler att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.  

”Det går inte att förneka att friluftsdagar och utomhusundervisning gör gott. Det gäller att överkomma trösklarna och ge sig ut", menar Annika Ismarker som är projektledare för Luften är fri som driver Friluftslivets år 2021.” 

Fem fördelar med utomhusundervisning:
1.    Ökad inlärning
2.    Höjd koncentration
3.    Ökad studiemotivation
4.    Förbättrad sömn och motorik
5.    Skapa förutsättningar för ökad naturförståelse

Länkar
www.luftenarfri.nu/skolan 
www.luftenarfri.nu/sveriges-friluftsdag
Inbjudan till webbinarum 14 april 

Kontakt:
Annika Ismarker, 070-857 57 29, annika.ismarker@svensktfriluftsliv.se
Johan Faskunger, 070-272 33 99, johan.faskunger@svensktfriluftsliv.se

Om projektet
Luften är fri – Friluftslivets år 2021 är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv som drivs av Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket och syftar till att få fler att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Varje månad lyfts olika aspekter av friluftsliv. Friluftslivets år är ett rikstäckande projekt med mer än 100 olika aktörer involverade – myndigheter, kommuner, ideella organisationer och privata aktörer. Mer information finns på www.luftenarfri.nu.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det går inte att förneka att friluftsdagar och utomhusundervisning gör gott. Det gäller att överkomma trösklarna och ge sig ut
Annika Ismarker som är projektledare för Luften är fri som driver Friluftslivets år 2021.
Forskning visar att uteundervisning kan ha en lång rad positiva effekter, till exempel ökad inlärning, främjad kognitiv förmåga, höjd koncentration, förbättrat minne och ökad studiemotivation, utöver att öka fysisk aktivitet, stärka benstommen, förbättra sömn och motorik
Johan Faskunger, fil. dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap med inriktning på beteendeförändring.