Välkomna ord - men nu behövs handling

I en debattartikel som publicerades på juldagen i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad framhåller klimat-och Miljöminister Åsa Romson och Idrotts- och folkhälsominister Gabriel Wikström friluftslivets värden. I artikeln lyfter de att friluftslivet är en källa till rekreation, avkoppling och gemenskap – men också viktigt för folkhälsan.

- Det är mycket positivt att två av regeringens viktigaste ministrar på det här sättet visar att de tycker att friluftslivet är viktigt, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

I debattartikeln pekar undertecknarna på att i den budget som röstades ned fanns 20 miljoner kronor öronmärkta till en specialsatsning på friluftsliv och utevistelse.

- Det hade naturligtvis varit välkomna resurser. Men vad friluftslivet behöver är inte tillfälliga, riktade specialsatsningar. Vi behöver höjningen av anslaget som Socialdemokraterna gång på gång lovade oss inför valet i september, men som helt uteblev, fortsätter Ulf Silvander.

Anslaget till det svenska friluftslivet har varit i princip oförändrat i tio år. Därför var friluftsorganisationernas besvikelse mycket stor när regeringen svek sitt tydliga löfte från valrörelsen.

- Vi förutsätter att den regering som styr Sverige efter den 22 mars skjuter till de resurser som friluftsorganisationerna så väl behöver. Ministrarnas artikel sänder positiva signaler om det, men vi kan inte leva av vackra ord. Det är dags att gå från ord till handling. De kommande månaderna har de olika politiska partierna chansen att berätta vad de vill göra för våra nästan 1,7 miljoner medlemmar, avslutar Ulf Silvander.

För ytterligare kontakt:
Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 24 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska kryssarklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi förutsätter att den regering som styr Sverige efter den 22 mars skjuter till de resurser som friluftsorganisationerna så väl behöver. Ministrarnas artikel sänder positiva signaler om det, men vi kan inte leva av vackra ord. Det är dags att gå från ord till handling. De kommande månaderna har de olika politiska partierna chansen att berätta vad de vill göra för våra nästan 1,7 miljoner medlemmar.
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.