Svenskt Kvalitetsindex om Bankerna 2010

-          Nöjdheten återhämtar sig bland företagskunderna och är fortsatt hög bland privatkunderna.

-          Ökning bland både privat- och företagskunder förklaras av att storbankerna har förbättrat sig i kundernas ögon.

-          Länsförsäkringar bank, Handelsbanken och Skandiabanken är privatkundernas favoriter.

-          Skandiabanken är den bank som ökar mest bland privatkunderna.

-          Handelsbanken och Sparbankerna är de som fått högst kundnöjdhet bland företagskunderna.

-          Handelsbanken står fortsatt stark och noterar rekordhöga nivåer bland både privat- och företagskunder.

-          Handelsbanken är också den storbank som haft den mest stabila utvecklingen under det senaste 10 åren.

-          Bland storbankerna uppvisar SEB den största förbättringen både bland privat- och företagskunder.

-          Mellan 10 och 14 procent av bankkunderna har bytt bank mellan 2009 och 2010. Orsaken till bytena kan spåras till att man inte lever upp till dessa kunders förväntningar.

-          Drygt 12 procent av privatkunderna anser sig ha haft anledning att klaga på sin bank under det senaste året. Detta är en något högre nivå än vad som uppmätts tidigare.

-          Andelen företagskunder som har haft anledning att klaga har minskat betydligt, från en tredjedel till närmare 20 procent. Det är också tydligt att klagomålshantering har blivit bättre, men här finns fortsatt mycket att förbättra.

-          I spåret av den finansiella krisen 2009 var det tydligt att bilden av bankerna försämrades, särskilt bland företagskunderna där Swedbank och SEB var hårt drabbade. Båda dessa har vad gäller pålitlighet/förtroende förbättrat sig kraftigt, men har en bit kvart till den nivå som noterades 2008. 

-          Det kan noteras att de regionala skillnaderna består. Personer i storstäder är mindre nöjda än personer i mindre orter och på landsbygden.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan 1989. Först ut av höstens mätningar är den årliga bankmätningen och resultat från stora delar av näringslivet och samhällsservicen kommer sedan att presenteras löpande under hösten och vintern. Totalt görs i år mer än 300.000 intervjuer inom ramen för SKI. Höstens nationella bankstudie omfattar ensam omkring 22.000 intervjuer med privat- och företagskunder.  Intervjuerna genomfördes under perioden 9 augusti – 21 september 2010 av EDB Business Partners.

Johan.Parmler@kvalitetsindex.se Svenskt Kvalitetsindex Box 3353 SE-103 67 Stockholm Tel: 46 (0) 731 51 75 98, SKI-Kansliet:08 31 53 00.

Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar. Verksamheten bedrivs utan vinstmål och syftar till att stödja svenskt näringsliv och samhällsorgan.
Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort.

 

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.

Om oss

Svenskt Kvalitetsindex AB

Dokument & länkar