3:12-utredningens missade chans - en möjlighet för regeringen

3:12-utredningens missade chans - en möjlighet för regeringen Utredningen om de så kallade 3:12-reglerna aviserades 1998. När den nu överlämnats till regeringen kan man konstatera att inga radikala förslag presenteras för att komma till rätta med skattediskrimineringen av småföretagen. Istället nöjer sig utredningen med att föreslå ändringar inom ramen för nuvarande regelverk. - Regeringen har nu chansen att trots 3:12-utredningens tillkortakommande verkligen förbättra villkoren för entreprenörer och små företag. Entreprenörskap måste främjas och då får inte småföretag diskrimineras skattemässigt, säger Svenskt Näringslivs VD Göran Tunhammar som kommentar till den så kallade 3:12-utredningen. - Utredningens förslag innebär en del viktiga förbättringar samtidigt som några oacceptabla skatteskärpningar föreslås, konstaterar Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige. Svenskt Näringsliv välkomnar att riskpremien höjs och att kapitalunderlaget nu föreslås beakta sparade vinster. Näringslivet är dock starkt kritiskt till att det inte införs ett tak för hur hög tjänstebeskattningen kan bli på utdelningar samt till de skattehöjningar som föreslås, till exempel att reavinstskatten för småföretag skärps från en redan alldeles för hög nivå. - Förslaget att skärpa beskattningen av små kapitalvinster är diskriminerande och felaktigt, anser Krister Andersson. Det är inte rimligt att den som säljer sitt företag för 3,8 miljoner kronor skall betala upp till 56 procent av vinsten i skatt medan den som har en vinst på 50 miljoner betalar 32 procent i skatt. På andra kapitalvinster i samhället är skatten 30 procent. - Även skatteskärpningen för tjänsteföretag, genom att halvera löneunderlaget är oacceptabel, säger Lars Jansson, familjeföretagare och ordförande i SME-kommitténs skattegrupp. Förslaget innebär att dubbelbeskattningen skärps. Detta är uppenbart sysselsättningsfientligt och måste rättas till. Inslagen av förenkling är också helt otillräckliga. Den föreslagna schablonregeln är så snålt tilltagen att i stort sett ingen kommer att kunna dra nytta av den. Svenskt Näringsliv och Näringslivets Skattedelegation, NSD, har dock presenterat ett förslag som löser de problem som utredningen inte ansett sig kunnat hantera inom ramen för sitt "omöjliga uppdrag". - Vi kommer nu att avge ett remissvar och hoppas på en konstruktiv diskussion med regeringen om villkoren för småföretag, avslutar Göran Tunhammar. För mer information kontakta, Göran Tunhammar, VD, 08-553 430 00 Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige, tfn 08-553 430 64 / 0705-23 80 89 Lars Jansson, företagare och ordf i SME-kommitténs skattegrupp, tfn 0705-66 95 97 Fredrik Karlsson, presschef, 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar