8 av 10 anser att skatterna driver företag utomlands

Report this content

8 av 10 anser att skatterna driver företag utomlands De svenska skatterna på att äga och driva företag är dubbelt så höga som i andra länder. Detta ger sämre förutsättningar för svenska företagare jämfört med deras internationella konkurrenter. Ny forskning bekräftar att förmögenhetsskatter hämmar ekonomisk tillväxt. Om Sverige avskaffade förmögenhetsskatten skulle tillväxten i vår ekonomi öka. Det visar Åsa Hansson, Lunds universitet, i en rapport som presenterades på torsdagen vid Svenskt Näringslivs konferens Skatter på företagande - spelar de någon roll?. Åsa Hansson har utifrån ett unikt datamaterial undersökt 20 länder under tidsperioden 1980-1999 och hittat ett tydligt negativt samband mellan förmögenhetsskatt och ekonomisk tillväxt. En färsk Temo-mätning, som också presenterades vid konferensen, har undersökt svenska folkets syn på skatter på företagande. Resultatet är tydligt: skatterna påverkar näringslivsklimatet. 8 av 10 anser att skatterna på företagande bidrar till ökat utlandsägande eller flytt av huvudkontor. 7 av 10 är övertygade om att höga skatter på företagande leder till färre nystartade företag. Och lika många menar att de höga skatterna leder till färre jobb. I dag är skatterna på att äga och driva företag dubbelt så höga i Sverige som i andra länder. De samlade företagarskatterna (bolagsskatt, skatt på utdelning och reavinst samt förmögenhetsskatt) ger tillsammans sämre förutsättningar för svenska företagare än deras utländska konkurrenter. - Den socialdemokratiska regeringen, liksom v och mp, har i flera år sagt att de vill göra något åt skatterna på företagande. Allmänt tal, liksom löften, om förbättringar för företagandet har inte saknats. Nu är det dags att skrida från ord till handling. Det är dags att leverera, uppmanar Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige. - Det är ett välkänt faktum att Sverige halkat från 4:e till 17:e plats i välståndsligan. Med rätt förutsättningar kan vi återta en tätposition. Skatterna på företagande bör vara särskilt prioriterade, avslutar Krister Andersson. För mer information kontakta Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige, tfn 08-553 430 64 / 0705-23 80 89 Johan Fall, skatteexpert Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 66 / 0705-68 80 96 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00560/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar