Anders Borg gör det för lätt för sig

– Anders Borg försöker ge bilden att företagen bara vill förhala nya regler om ränteavdragen. Så är det inte. Redan i höstas tog Svenskt Näringsliv kontakt med finansdepartementet för att erbjuda vår medverkan till att utarbeta ett förslag till omfattande och ingripande skärpningar av ränteavdragsrätten. Det säger Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström i en kommentar. 

– Vi påpekade att reglerna måste vara förutsägbara och baserade på erfarenheter från andra länder. Finans­departementet valde dock att inte inleda något samarbete, trots åtskilliga påstötningar. De valde istället att endast samarbeta med Skatteverket. Det är djupt beklagligt att finansdepartementet avstått från att få frågorna allsidigt belysta. Från näringslivet är vi fortsatt beredda att ställa vår expertis och företagens kunnande till regeringens förfogande. Det är fullt möjligt att ha en ny förutsägbar lagstiftning på plats från och med 1 januari 2013.

– Finansdepartementets förslag har kritiserats utifrån rättssäkerhets­aspekter. Den huvudsakliga kritiken ligger i att förslaget innebär att Skatteverkets personal utifrån egna bedömningar av affärs­mässigheten i lånen ska få besluta om ett bolag ska medges avdrag för räntan eller inte. De ges därtill rätt att gå tillbaka till deklarationer som är sex år gamla, även om att alla uppgifter som företaget lämnat varit riktiga och full­ständiga. Detta är inte acceptabelt. I motsvarande skatteflyktslagstiftning har riksdag beslutat att det endast är domstol som ska ha makten att neka avdrag.

– Att andra länder har begränsade inslag där Skatteverket får avgöra vad som är affärsmässigt får inte tas till intäkt för att införa en ny generell skatteflykts­lagstiftning i händerna på Skatteverket och inte i domstol. Nuvarande förslag skulle i praktiken leda till en diskriminering av svenska bolag gentemot sina utländska konkurrenter.

– Anders Borg har enligt media sagt att det inte är möjligt att stoppa förslaget. Lagstiftning behöver enligt finansministern vara på plats till årsskiftet och det finns enligt honom inte tillräckligt med tid till att utarbeta en alternativ lagstiftning. Då det finns förutsebara och rättssäkra begränsningsregler i andra regler är det min bestämda uppfattning att en alternativ lagstiftning kan utarbetas på kort tid och börja gälla från 1 januari 2013, avslutar Urban Bäckström.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Taggar:

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar